11. maj 2021

Ruslands og Kinas fortolkning af folkeretten skal undersøges i nyt forskningsprojekt

BEVILLING

Nyt forskningsprojekt skal se nærmere på, hvordan Rusland og Kina udfordrer den vestlige, menneskerettighedsfokuserede doktrin om den universelle folkeret. Projektet er støttet med 2,9 millioner kr. fra Den Frie Forskningsfond.

Rusland og Kinas flag

Igennem en årrække har Rusland udvidet brugen af militær magt uden for egne grænser i for eksempel Georgien, Ukraine og Syrien – med stor kritik fra det internationale samfund til følge. På samme måde har Kina påkaldt sig international fordømmelse for sine overtrædelser af menneskerettighederne i forhold til det muslimske mindretal Uighuerne og befolkningen i Hong Kong, men også for sin militarisering af Det Sydkinesiske Hav.

Folkeretten under pres

Vi lever i en stadig mere antagonistisk verden, karakteriseret af nye internationale relationer og dermed også ændring af det geopolitiske landskab. Folkeretten er underlagt en grundlæggende transformation, hvor den bliver til en smeltedigel af forskellige regionale narrativer, som fremmes af magtfulde stater. Denne regionaliseringsproces og tabet af fælles fundamentale værdier i folkeretten kan undergrave den eksisterende internationale retsorden.

Iryna MarchukSpørgsmålet er, hvilke faktorer der ligger til grund for disse regionaliseringstendenser, som Rusland og Kina fremmer? Det skal lektor Iryna Marchuk undersøge i sit nye projekt EASTERNISATION: Power Shifts and Regionalization of International Law. Projektet, der ligger under forskningscentret CECS på Det Juridiske Fakultet, er støttet med 2,9 millioner kroner af Danmarks Frie Forskningsfond.

- Jeg er taknemlig for den støtte, som jeg har fået fra DFF for mit forskningsprojekt. Projektet kan udvikle mig fagligt og samtidigt ekspandere fakultetets forskningsportefølje.
Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med projektet, som har potentiale til at skabe impact ud over Danmarks grænser og bidrage med ny viden om, hvordan man kan forhindre et sammenbrud af den nuværende internationale retsorden påvirket af den igangværende nedbrydning af folkerettens autoritet, siger Iryna Marchuk.

Styrke international retsorden

Med udgangspunkt i historiske studier, internationale relationer og komparativ international ret, vil projektet undersøge den fælles russiske-kinesiske indsats for at undergrave den vestlige menneskerettighedsorienterede doktrin om folkerettens universalitet og deres skift til en alternativ suverænitetsfokuseret folkeretsdoktrin. Dette vil ske gennem både en teoretisk analyse, der har fokus på, hvordan folkeret fortolkes af Kina og Rusland, men også gennem en praksisorienteret analyse af, hvordan folkeret anvendes af Kina og Rusland sammenlignet med i de vestlige tilgange til folkeret.

Projektet vil munde ud i en række anbefalinger til, hvordan det internationale samfund kan skabe en mere effektiv indsats for at styrke den eksisterende internationale retsorden set i lyset af den igangværende regionalisering af folkeretten.

Emner