28. april 2021

Mulighed for studerende: Forskning om ret/religion i Grundloven

Studerende

Det Juridiske Fakultet lancerer i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet et nyt valgfag i efteråret 2021, der vil fokusere på ret og religion. I den forbindelse har faget fået en særlig bevilling fra Københavns Universitet, der vil give fagets studerende mulighed for at forske direkte i Grundlovens forarbejder.

Forskningsprojektet vil foregå sideløbende med selve faget. I mindre grupper vil de studerende have til opgave at udforske hvordan forarbejderne til Grundloven behandler et konkret tema om ret og religion, samt hvordan dette relaterer sig til nutidige religionsjuridiske diskussioner. De studerende vil få tæt støtte og vejledning af etablerede forskere, og vil bl.a. få mulighed for at deltage i masterclasses, hvor de trænes i at anvende forskningsmetoder i skellet mellem jura og humaniora. Ultimativt er planen, at de studerendes bidrag udgives i en bog på DJØF’s forlag, hvor der også vil være bidrag fra en række etablerede forskere.

Faget vil i efteråret 2021 være et valgfag på femte semester af den juridiske bacheloruddannelse. Det er herudover muligt for studerende fra andre fakulteter, f.eks. fra humaniora eller teologi, at deltage i faget og forskningsprojektet som tilvalgsstuderende. 

”Bevillingen gør det muligt for os at lade en mindre gruppe studerende komme dybt ned i højaktuelle problemstillinger mellem ret og religion. Udbyttet for de studerende er stort, da de vil få en række kompetencer, som man ellers ofte først får langt senere på studiet. Forskningsprojektet er en oplagt erfaring forud for bachelorafhandling og speciale og det vil forhåbentligt give de studerende gejst at se deres eget arbejde blive udgivet og brugt af andre,” lyder det fra Niels Valdemar Vinding, der er lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier og vil bidrage til både faget og forskningsprojektet med sin erfaring som religionsforsker.

Det er dog ikke kun de studerende, som får noget ud af projektet: ”Med den stigende fokus der er på reguleringen af religion i Danmark, er det også tydeligt, at samfundet har brug for både jurister og humanister som forstår de problemstillinger, der rejser sig i mødet mellem religion og ret. Vi forventer derfor at anvende den bog der kommer ud af projektet som lærebog i de kommende udgaver af faget,” forklarer Helle Krunke, der er professor i forfatningsret og ansvarlig for det nye fag.

Det er frivilligt for de studerende på faget Ret og Religion, om de vil deltage i forskningsprojektet. Det er således også muligt blot at følge faget som et almindeligt valgfag uden at deltage i forskningsarbejdet. Studerende, der er interesseret i at være en del af forskningsprojektet, opfordres til at tilmelde sig ved at skrive til mikele.schultz-knudsen@jur.ku.dk – og skal derudover selvfølgelig også huske at tilmelde sig til faget.

Hvor forskningsprojektet fokuserer på Grundloven vil selve faget om ret og religion også behandle mange andre emner om ret og religion. Således vil faget både kigge på rettens syn på religion og religionernes syn på ret.

”Der har i de seneste år været en række ændringer af lovgivningen rettet mod at begrænse eller kriminalisere religiøs udøvelse, men samtidig har vi fået en ny trossamfundslov, der har øget den juridiske anerkendelse af minoritetsreligioner. Det rejser interessante spørgsmål om, hvad de samlende principper er for ret og religion i Danmark. I faget fokuserer vi dels på lovgivningen, men vi undersøger også hvordan religionerne i Danmark forholder sig til retten, f.eks. i relation til forholdet mellem dansk ret og religiøs ret,” siger Mikele Schultz-Knudsen, der er ved at færdiggøre sin ph.d.-afhandling om interaktioner mellem dansk ret og Islam, og som også bidrager til både faget og forskningsprojektet.