23. januar 2019

Religionsdiskrimination: Cresco-dommen og juridisk frihåndstegning

I Cresco-sagen behandles anvendelsesområdet for EU-Charterets artikel 21 om forbud mod religionsdiskrimination. Sagen viser at EU-ligebehandlingsprincippet, som forfatningsretligt princip, når nye højder og stiller endnu større krav til Unionens nationale domstoles dynamiske fortolkningsstil.

EU-domstolen holder sig ikke tilbage med at give meget konkret vejledning i, hvorledes de nationale domstole skal agere i forhold til at tilpasse national ret til fælleskabets normer. Dommen tager fortsat ikke stilling til de grundlæggende retssikkerhedsmæssige problemer, som domsresultatet utvivlsomt skaber. Dommen kritiseres for at pålægge de nationale domstole at være for dynamiske i deres fortolkning af gældende ret ved helt at omdanne indholdet af en national bestemmelse.

Det fulde blogindlæg kan læses her på Rule of Law blog.

Sune Klinge er Ph.d.-studerende på Centre for European and Comparative Legal Studies (CECS) og forsker i forholdet mellem dansk ret og EU-ret med fokus på horisontale retsforhold og retssikkerhed