28. februar 2019

Forskning i naturens rettigheder belønnes med EliteForsk-rejsestipendie

Ph.d.-studerende Katarina Hovden modtager et EliteForsk-rejsestipendie. Det giver hende mulighed for at hente inspiration fra et af de bedste universiteter i verden. Inspirationen skal hun bruge til sit ph.d.-projekt, hvor hun udforsker forholdet mellem naturens rettigheder og menneskerettigheder:

- EliteForsk-rejsestipendiet vil understøtte et forskningsbesøg ved Harvard Law School, hvor jeg skal mødes og arbejde med ledende forskere på tværs af flere yderst relevante forskningsprogrammer. Jeg vil opnå uvurderlig inspiration til især de teoretiske dele af mit ph.d.-projekt. Stipendiet vil give mig mulighed for at etablere afgørende forbindelser med hensyn til fremtidigt forskningssamarbejde, siger Katarina Hovden.

Rejsestipendiet giver også Katarina Hovden mulighed for at deltage i møder i FN’s generalforsamling og mødes med amerikanske forskere og samfundsaktører, som arbejder for naturens rettigheder.

Innovativ retsudvikling
I ph.d.-projektet analyserer Katarina Hovden den innovative retsudvikling, som har fundet sted i flere lande de seneste år, f.eks. i Ecuador, New Zealand, Indien og USA. Her har naturen fået status som et retssubjekt og er i enkelte tilfælde blevet tildelt egne rettigheder. Retsudviklingen er et udtryk for en grundlæggende omstrukturering af de traditionelle juridiske systemer med det formål bedre at kunne imødekomme bæredygtighed og udligne global ulighed.

Formålet med projektet er at kunne forstå, hvorvidt naturens rettigheder kan have indflydelse på den eksisterende retlige struktur:

- En udfordring i mit projekt er at forstå, om anvendelse af juridiske rettigheder som værktøj vil være tilstrækkelig kraftfuldt til at infiltrere eksisterende retlige strukturer. Min hypotese er, at den juridiske formulering af nye rettigheder ikke er tilstrækkelig i sig selv; normative relationer og hierarkier er lige så vigtige. Desuden er det vigtigt ikke at underminere den indflydelse som etablerede magtstrukturer har både på anvendelse og implementering af selv grænseoverskridende love og retsafgørelser. En anden udfordring er at kæmpe mod århundrede gamle forestillinger om grænserne for moralsk status og retsevne, siger Katarina Hovden. 

Eliteforsk-priserne 2019
Ph.d.-studerende Katarina Hovden modtog EliteForsk-rejsestipendiet ved uddelingen af Eliteforsk-priserne 2019. I alt modtog tyve ph.d.-studerende EliteForsk-rejsestipendier på 200.000 kr. Med stipendierne kan de studerende rejse ud i verden og dygtiggøre sig ved nogle af verdens bedste forskningsmiljøer.

– Når vi rejser ud, opnår vi nye erkendelser, og ser tingene fra en lidt anden side. Med EliteForsk rejsestipendierne får de unge forskere mulighed for at hente inspiration og danne netværk på de bedste universiteter rundt om i verden. Det er værdifuldt for de ph.d.-studerendes fremtid og for Danmark, som får gavn af talenternes nye viden og forbindelser, siger Tommy Ahlers.

Modtagerne af Eliteforsk-priserne 2019 var:

  • Professor i fysik Kristian Sommer Thygesen, Institut for Fysik, Danmarks Tekniske Universitet
  • Professor i biologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
  • Professor i statskundskab Rebecca Adler-Nissen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet
  • Professor i molekylærbiologi Chunaram Choudhary, Center for Protein Research, Københavns Universitet
  • Klinisk professor i medicin Niels Jessen, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet

Kontakt
Ph.d.-studerende Katarina Hovden, Det Juridiske Fakultet, Telefon: 35 33 20 24, E-mail: katarina.hovden@jur.ku.dk Kommunikationsmedarbejder, Lene Juhl Friedrichsen, Det Juridiske Fakultet, Telefon: 24 80 44 84, E-mail: lene.juhl.friedrichsen@jur.ku.dkKommunikationskonsulent i Uddannelses- og Forskningsministeriet, Ingeborg Marie Nielsen: Telefon 7231 8654 eller e-mail imen@ufm.dk