24. maj 2019

Hvornår ’stempler man ud’? Ny EU-dom om kontrol af arbejdstid

I CCOO-dommen-sagen behandles anvendelsesområdet for EU-Charterets artikel 31, stk. 2 om arbejdstageres ret til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og ugentlige hvileperioder. EU-Domstolen lægger ikke rettigheden horisontal direkte virkning – modsat generaladvokatens anbefaling – i stedet pålægges medlemsstaterne at indføre regler der forpligter arbejdsgiverne til at indføre et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system, der gør det muligt at måle længden af hver enkelt arbejdstagers daglige arbejdstid.

Dommen kritiseres for at ikke at tage højde for de mange forskelligartede arbejdstagere, der findes og for at rykke ved balancen mellem jura og politik. Det fulde blogindlæg kan læses her på Rule of Law blog.

Sune Klinge er ansat som videnskabelig assistent på Centre for European and Comparative Legal studies (CECS), efter indlevering af hans PhD. afhandlingEU-direktiver og grundrettigheder i horisontale retsforhold i en stilling - en juridisk analyse af borgernes retssikkerhed og konsekvenserne for medlemsstaten’.