26. juni 2019

Forlængelse af CECS (Centre for European and Comparative Legal Studies) fra 1. Juni 2019 for perioden 2019-2024.

Centeret blev første gang oprettet i 2008 og forlænget for en femårig periode i 2013. Ansøgning om forlængelse blev indgivet i 2018 og efterfulgt af en evaluering ved et internationalt bedømmelsesudvalg, der afgav en meget positiv bedømmelse i begyndelsen af 2019. Dekan Jakob Graff Nielsen forlængede i slutningen af maj 2019 CECS fra 1. juni.

CECS forskningsfokus for perioden er Challenges and Changes – European and Comparative Perspectives. Det vil løbende blive udfyldt.

Bedømmelseskomiteen bestående af professorerne Leonard F.M. Besselink, University of Amsterdam, Christine Bell, University of Edinburgh og Reza Banakar, Lund University, opsummerer sin vurdering i sin rapport som følger:

Med et relativt lille antal fuldtids forskere, der fungerer som centrets kerne, er forskningsaktiviteternes kvalitet og kvantitet beundringsværdig. Dette er så meget desto mere tilfældet i lyset af de eksterne omstændigheder, som centret og dets personale har måttet operere under. Centrets personale har opnået et internationalt omdømme.