Jonas Christoffersens disputats – Københavns Universitet

02. juli 2008

Jonas Christoffersens disputats

Akademisk Råd ved Det Juridiske Fakultet antog den 17. april 2008 Jonas Christoffersens disputats

Fair Balance - A Study of the Principles of Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European Convention on Human Rights

til offentligt forsvar (på engelsk) i Anneksauditorium A, Studiegården, Studiestræde 6, 1455 København K

Forsvaret fandt sted fredag den 30. maj 2008

Afhandlingen blev indleveret til fakultetet den 17. oktober 2006 og er blevet bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af professor, dr.jur. Henning Koch (Københavns Universitet, formand), fhv. præsident for Menneskerettighedsdomstolen, professor, dr. iur., Luzius Wildhaber (Basel Universitet) og professor, dr.jur. Jens Vedsted-Hansen (Aarhus Universitetet).

Afhandlingen kan erhverves for 250 kr. (til dækning af trykkeudgifter, moms og porto) ved at rette henvendelse til: Københavns Universitet, Det Juridiske Fakultet, Forskningsservice, St. Kannike Stræde 11, 1169 København K, Att.: Anne-Grethe Petersen (35 32 35 85). Martinus Nijhoff Publishers udgiver ultimo 2008 afhandlingen i en opdateret og gennemskreven form."