Seminar med Generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe, EU-Domstolen – Københavns Universitet

Seminar med Generaladvokat Henrik Saugmandsgaard Øe, EU-Domstolen

Foto: Et retsmøde ved Domstolen - Store Afdeling

Med Lissabon-traktatens traktatfæstelse af EU-chartret fik EU sin egen ”Bill of Rights”; et forfatningsretligt instrument, der bidrager til fortolkningen af EU-lovgivningen og danner grundlag for vurderingen af EU-retsakters lovlighed. 

Chartrets bestemmelser har været genstand for en efterhånden omfattende retspraksis fra EU-Domstolen. Fortolkningen af chartret giver dog stadig anledning til tvivl, og EU-Domstolen forelægges jævnligt nye spørgsmål om chartret, herunder om dets anvendelsesområde, jf. chartrets artikel 51.

Generaladvokat Henrik S. Øe redegør for EU-Domstolens retspraksis om fortolkning af chartrets bestemmelser med fokus på den vanskelige afgrænsning af chartrets anvendelsesområde, der i mange tilfælde kan være udslagsgivende for afgørelsen af den konkrete sag. Generaladvokaten berører endvidere spørgsmålet om horisontal virkning af visse bestemmelser i chartret, f.eks. artikel 21 om ikke-diskrimination, og om samspillet mellem chartrets bestemmelser og generelle EU-retlige principper.

Henrik Saugmandsgaard Øe’s oplæg vil blive efterfulgt af spørgsmål og svar fra salen.

Program og præsentation:

  • Introduktion
    ved Professor i EU-ret, Ulla Neergaard, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
  • Spørgsmål og svar fra salen
    Ordstyrer: Kommitteret i EU-ret og menneskeret i Justitsministeriet, Nina Holst-Christensen

Tid: Mandag den 19. februar 2018, 16.00-18.00

Sted: Alf Ross auditoriet, 3. sal, rum 9A-3-01, Njalsgade 76, 2300 København S

Tilmelding: Alle er velkomne, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding senest 19. februar 2018 kl. 12.00 via denne tilmeldingsform.

Kontakt: Spørgsmål til seminaret bedes venligst rettet direkte til Ulla Neergaard e-mail: Ulla.Neergaard@jur.ku.dk

Seminaret er organiseret af Dansk Forening for Europaret i samarbejde med Centre for European and Comparative Legal Studies.


Biografier


Henrik Saugmandsgaard Øe
Født i 1964; juridisk embedseksamen fra Aarhus Universitet (1991); mastergrad i europæisk ret ved Europa-Kollegiet, Brugge (1993); underviser ved Aarhus Universitet (1991-1993) og Københavns Universitet (1999-2001); gæsteforelæser ved Københavns Universitet og Aalborgs Universitet (siden 2008); advokatbestalling (1995); referendar ved De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans (1994-1999); medhjælper hos Statsadvokaten for København (1999-2000) og kasseinspektør (2004-2006); juridisk rådgiver for den danske statsministers personlige repræsentant under forhandlingerne om udarbejdelsen af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (1999-2000); fuldmægtig i Justitsministeriets EU-kontor (1999-2000); chefkonsulent i Justitsministeriets EU- og Menneskeretskontor (2000-2001) og kontorchef i Justitsministeriets Formueretskontor (2001-2006); forbrugerombudsmand udpeget af den danske regering (2006-2014); dommer ved Østre Landsret, København (2015); generaladvokat ved Domstolen fra den 7. oktober 2015.

Ulla NeergaardUlla Neergaard er professor i EU-ret på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, hvor hun har været ansat siden 2009. Dertil har hun siden 2011 været formand for Dansk Forening for Europaret.

Nina Holst-Christensen har siden 1986 været ansat som ekstern lektor i EU-ret på Det Juridiske Fakultet og har siden 2000 været kommitteret i EU-ret og menneskeret i Justitsministeriet.