Erhvervssamarbejde

CECS - Centre for European and Comparative Legal Studies ønsker at forskningen ved centret skal komme offentligheden til gavn. Det sikrer vi bl.a. ved at sætte vores forskning på spil i et forpligtende samarbejde med praksis. I det lys har vi sat gang i udviklingen af en forskningsbaseret efteruddannelse for offentligt og privat ansatte akademikere, som i deres daglige arbejde kommer i tæt dialog med ansatte fra andre lande i og uden for Europa. Efteruddannelsen Retligt samarbejde på tværs af kulturer i Europa vil ruste de ansatte til den tværkulturelle dialog, der følger med samarbejdet. Det er et væsentligt element i efteruddannelsen, at den på en gang handler om dialog på tværs af sprog og kulturer og samtidig repræsenterer netop dette selv, ved at lade praktikere og teoretikere samarbejde i læringssituationen. Praktikernes viden og erfaring giver uddannelsen kød og blod og skaber inspiration til samfundsrelevante forskningsprojekter ved centret.