Folketinget og menneskerettighederne – Københavns Universitet

27. august 2010

Folketinget og menneskerettighederne

Der tegner sig samlet et billede herhjemme af et politisk system og en politisk kultur, som på flere områder er blevet mere grænsesøgende i forhold til menneskerettighederne og de grundlæggende retsprincipper end tidligere. Derfor må vi som borgere i fremtiden i stigende grad sætte vores lid til, at domstolene vil være villige til at markere de grænser og spilleregler, som politikere og myndigheder skal holde sig inden for. Også selv om en sådan mere konfrontatorisk sameksistens statsorganerne imellem måske vil forekomme mange at være temmelig »udansk«.

Læs kronikken

http://www.berlingske.dk/kronikker/graenser-soeges