FN mandat er ikke begrænset til flyveforbudszone – Københavns Universitet

18. marts 2011

FN mandat er ikke begrænset til flyveforbudszone

FN's Sikkerhedsråds resolution 1973 vedrører situationen i Libyen. Resolutionen er vedtaget i henhold til FN Pagtens kapitel 7, der giver rådet beføjelser til at pålægge medlemsstaterne bindende pålæg.

De mest interessante vendinger findes i resolutionens artikel 4, der på den ene side giver staterne mandat til at bruge 'alle nødvendige midler' ('all necessary measures') for at beskytte civile og civile områder, der er truede af angreb fra de libyske myndigheder, men på den anden side udelukker enhver form for fremmed besættelse af enhver del af libysk territorium ('excluding a foreign occupation force of any form on any part of Libyan territory'). Artikel 4 giver grønt lys for angreb direkte mod libyske styrker, der truer med at angribe civile, og resolutionen er altså ikke begrænset til en flyveforbudszone (der behandles i artikel 6-8). Artiklen udelukker ikke indsættelsen af begrænsede landstyrker, der kan beskytte civile mod angreb fra den libyske regering, da resolutionen alene udelukker egentlig besættelse. Der skulle med andre ord ikke være noget i vejen for indsættelsen af i hvert fald specialstyrker. Den eksplicitte henvisning til beskyttelsen af civile under angreb begrænser dog formentlig resolutionens rækkevidde i den forstand, at den næppe bemyndiger brug af magt mod de libyske styrker, herunder mod Gaddafi, på et tidspunkt, hvor civilbefolkningen ikke længere er truet. 

  Resolutionens artikel 6 - 8 vedrører flyveforbudszonen. Artikel 6 etablerer et flyveforbud i libysk luftrum, og artikel 8 giver staterne mandat til at bruge 'alle nødvendige midler' ('all necessary measures') for at sikre opretholdelsen af dette forbud. Mandatet inkluderer nedskydningen af fly, der krænker forbuddet.

Anders Henriksen, Adjunkt i Folkeret, Juridisk Fakultet, tlf. 3532-4520.