Danmark og EU gennem 50 år - en milepæl

Danmark og EU jubilæums billede

Den 1. januar 2023 er det 50 år siden, at Danmark blev medlem af EF/EU. Medlemska­bet har udgjort en af de mest markante ændringer for Danmark og derved også for dansk ret og indretningen af det danske rets- og politiske liv. Konferencen markerer derfor dette jubilæum.

Samtidig præsenteres et omfangsrigt jubilæumsskrift med samme titel. Bogen er affattet af mere end 40 førende eksperter, der sagligt og kritisk gør status ved at trække nogle hovedlinjer på forskellige områder eller ved at lave nedslag i enkelte begivenheder.

På konferencen beskrives og analyseres den udvikling af særligt dansk ret og det danske retssystem - men også af samfundet mere generelt - som det danske medlemskab af EF/EU gennem 50 år har foranlediget.

Konferencen åbnes ved en velkomsttale ved Københavns Universitets prorektor for uddannelse, Kristian Cedervall Lauta. Herefter gives ordet til to markante personligheder fra Europakommissionen og EU-Domstolen, nemlig ledende næstformand for Kommissionen, Margrethe Vestager, og EU-Domstolens præsident Koen Lenaerts. Denne del holdes på engelsk og fokuserer på medlemskabet set fra hhv. Bruxelles og Luxembourg.

Magrthe Vestager

Magrethe Vestager
Ledende næstformand for Kommissionen
Koen Lenaerts
Koen Lenaerts
EU-Domstolens præsident

Herefter kommer en række af bogens forfattere på banen. I anden faglige del fokuseres på den danske retlige og demokratiske ramme i historisk belysning. I den sidste faglige del kommer endnu en række af bogens forfattere til orde, men denne gang i en ramme af en dynamisk paneldiskussion. Fokus er på en række udvalgte områder, hvor det ofte gentagne gange har vist sig vanskeligt at indpasse EU-retten i Danmark og i dansk ret.

Et tilbageblik er vigtigt ikke alene for at gøre status, men også fordi det giver et bedre grundlag for at forstå, hvordan medlemskabet kan eller måske ligefrem bør udvikle sig fremover. Den grad af retlig og politisk kompleksitet, som i dag er en konsekvens af medlemsskabet, havde næppe nogen kunnet forudse. De mange udfordringer eller til tider ligefrem kriser, som har været Europa til del, samt den dybe integration, der har fundet sted, havde heller ingen kunnet forudse. For tiden, hvor der er krig i Europa, en klimakrise, der kræver handling, og en ildevarslende energikrise og økonomisk krise forestående, er forpligtende solidaritet og samarbejde mere påkrævet end nogensinde før i EUs levetid. Måske en anelse højstemt er medlemsskabet således en jubilar, der med megen ret kan og bør fejres. Derfor inviteres deltagerne til et glas ”bobler” i forlængelse af konferencen.

Program

Det overordnede program kan ses umiddelbart nf., og det detaljerede program kan hentes her.

Konferencen afholdes på henholdsvis på dansk og engelsk, jf. det detaljerede program.

 

 

Den 1. januar 2023 er det 50 år siden, at Danmark blev medlem af EU. Medlemska­bet har udgjort en af de mest markante ændringer for Danmark og derved også for dansk ret og indretningen af det danske rets- og politiske liv.

Fremstillingen markerer dette jubilæum, idet ca. fyrre kompetente for­fattere med juridisk og anden baggrund analyserer, hvordan medlemskabet har påvirket Danmark og dansk ret på forskellige områder.

Bogen er inddelt i fire dele:

  • DEL I fokuserer på den danske tiltrædelse og den overordnede udvikling af det danske medlemskab.
  • DEL II handler fortrinsvist om, hvordan forskellige aktører har håndteret EU-retten under det danske medlemskab.
  • DEL III fokuserer på områder, hvor det ofte gentagne gange har vist sig vanskeligt at indpasse EU-retten i Danmark og i dansk ret.
  • Bidragene i DEL IV fokuserer på udvalgte sager fra Domstolen i Luxembourg, som har haft særlig stor betydning for dansk ret og det danske medlemskab.

FORORDET er skrevet af Ledende næstformand, kommissær Margrethe Vestager, Europa- Kommissionen, og professor i EU-ret ved Københavns Universitet, Ulla Neergaard, og professor i EU-ret ved Aarhus Universitet, Karsten Engsig Sørensen, har redigeret bogen og på anden vis bidraget.

Bogen udkommer på DJØFs Forlag i januar 2023. Se nærmere.

Udgivelsen havde ikke været mulig uden en stærk opbakning fra bestyrelsen i DFE, samt en økonomisk støtte fra såvel Max Sørensens Mindefond som DFE, hvorfor en varm tak skal lyde til disse. Hertil takkes ledende næstformand, kommissær Margrethe Vestager, Europakommissionen, for at have skrevet forordet, og ikke mindst de mange forfattere for flittigt og dybsindigt at have bidraget til værket.

 

Registrering

Alle er velkomne til at deltage, men tilmelding er et krav.

For tilmelding, klik her!

Hvis omstændighederne skulle ændre sig bedes afbud sendt pr. mail til Amalie Josephine Hautop på e-mail-adressen: amalie.hautop@jur.ku.dk.


Konferencen er arrangeret af initiativtageren, Dansk Forening for Europaret (DFE), i samarbejde med forskningscenteret CECS/Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Den er samfinansieret af DFE og Juridisk Fakultet.