Retsbeskyttelsen af fostre og befrugtede æg: om håndteringen af retlige hybrider

Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

Særligt i  livets grænseområder, bliver retten påvirket af den teknologiske og videnskabelige udvikling. Nye opdagelser stiller lovgiver og retsliv over for hidtil ukendte biologiske paradigmer og lægevidenskabelige praksisser.

Indgreb og muligheder, der før var utænkelige, rejser spørgsmål om de etiske og retlige grænser, og udfordrer samtidig retlige begreber og traditionel, personretlig tænkning ved at skabe fosteret og det befrugtede æg i nye fremtrædelsesformer. I dag er fosteret og det befrugtede æg blevet fjernet fra sit skjul i kvindens krop og kan komme frem i lyset på mange andre måder end ved en fødsel.

Det spirende liv kan således optræde i mange skikkelser; som et potentielt barn, som et uønsket konceptionsprodukt og som kilden til grundforskning og regenerativ medicin. I 1998 publicerede forskere en metode, der gjorde det muligt at opformere en enkelt stamcelle til uendelige stamcellelinjer. Det befrugtede æg kunne således for første gang danne kimen til standardiseret forskning i stamceller og muligheden for at udvikle stamcelleterapier. Denne udvikling har betydet at der hersker en del uklarhed om fosterets og det befrugtede ægs retsstilling, både i dansk og international ret.

Den retlige behandling af bogens problemstillinger har et tværfagligt perspektiv, som forfatteren henter fra bioteknologien og bruger i en tværjuridisk analyse i skæringsfeltet mellem bioteknologi og ret. Bogen sammenstiller en række dimensioner, herunder menneskeret, bioret, sundhedsret og markedsret. Herved tydeliggøres og analyseres forskellige problemstillinger: -Abort og fosterreduktion - Fosterdiagnostik - Fosteret som patient og forsøgsperson - Anvendelse af føtale celler og væv - Fosterets status som afdød - Fertilitetsbehandling og sortering af befrugtede æg - Fertilitetsturisme - Stamcelleforskning - Kimærer og cytoplasmiske hybride

Translated title of the contributionThe Legal Protection of Foetuses and Embryos - dealing with legal hybrids
Original languageDanish
Place of PublicationKøbenhavn
PublisherDjøf Forlag
Number of pages385
ISBN (Print)978-87-574-1807-1
Publication statusPublished - 2008

Number of downloads are based on statistics from Google Scholar and www.ku.dk


No data available

ID: 4291035