11. juni 2019

Frank Høgholm Pedersen - ny adjunkt i familie- og arveret

​Frank Høgholm Pedersens forskning handler om, hvordan den retlige regulering påvirker den enkeltes liv, familie og økonomi. For tiden fokuserer han særligt på den retlige beskyttelse af muligheden for at reproducere sig med assisteret reproduktion (kunstig befrugtning), og hvordan reguleringen af assisteret reproduktion kun kan forstås ved at undersøge samspillet mellem sundhedsretten, internationale konventioner og familieretten. Et andet fokuspoint er, hvad begrebet 'familie' betyder og implicerer af retstillinger, herunder spørgsmålet om hvorvidt et barn retligt kan have mere end to forældre. Familie og arv i skatteretlige og afgiftsmæssige sammenhænge er også en del af Franks kompetencefelt. 

Franks undervisningsområder spænder bredt. Han har ved forskellige universiteter undervist i familie- og arveret, familiesociologi, sundhedsret, personbeskatning samt retsfilosofi og retssociologi.

Frank har siden september 2018 været postdoc ved Det Juridiske Fakultet på grundlag af en bevilling fra Det Frie Forskningsråd. Forskningsprojektet hedder Reconceptualising Reproductive Rights og har som et omdrejningspunkt retsbeskyttelsen af den enkeltes autonomi og integritet. Arbejdet med dette projekt ligger i forlængelse af Franks hidtidige forskningsprojekt ved Syddansk Universitet: Reproductive Medicine and Mobility. Før da var Frank i en årrække Global Fellow ved New York University. Han er en ofte brugt ekspertkilde i medierne vedrørende rugemoderskab/graviditetsværtskab.

Frank har været seniorkonsulent ved Instituttet for Fremtidsforskning, og leder af Forenklingssekretariatet i Skatteministeriets departement. Hans ph.d.-afhandling Skatteaversion er anerkendt som et nyskabende værk inden for dansk skatteret og retssociologi. Han er alumne fra Harvard Law School, hvor han var tilknyttet International Tax Program. Han er medlem af redaktionen for Fiscal Relations Law Journal, og forskningsklyngen FamLaPP: Family Law, Practices and Policies.