Johanna Sophie Bürkert

Johanna Sophie Bürkert

Ph.d.-studerende, Ph.d.-stipendiat

Johanna er ph.d.-studerende ved Center for International Law and Governance (CILG) på Københavns Universitet. Hun er interesseret i klimaændringer, international miljølovgivning, havret og tværfaglige tilgange til juridiske forskning. Johanna har en BA i europæisk ret og en LLB i hollandsk ret fra Tilburg University samt en LLM fra Utrecht University (Holland).

 

Aktuel forskning

Lovgivning som drivkraft for arktiske socioøkologiske systemers modstandsdygtighed over for klimaforandringer

Johannas ph.d.-projekt (under ledelse af Beatriz Martinez Romera), har til formål at evaluere jura i en resiliens-kontekst. Projektet har til formål at forstå, om og på hvilken måde loven kan bruges som et redskab til at bidrage til modstandsdygtighed i den Arktise område.

Johanna deltager aktivt i CILG's forskningsarrangementer, såsom Climate Breakfast Seminar Series og Interdisciplinary Seminar Series on Climate, Energy and Sustainability. Derudover er Johanna en del af to internationale forskningsnetværk: CArGo (Climate Arctic Governance) og NeOGov (Nordic Research Network on Climate Change and Ocean Governance): Understanding International and Regional Ocean Regimes through the Lens of Climate Change).

 

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Climate Change and the Law
  • Global Environmental Governance
  • International Law
  • LLM. for Professionals "North Sea Energy Law Partnership"

 

Johanna modtager gerne bachelor- og masterprojekter om EU- og international miljøret, om klimaændringsrelaterede emner og inden for det brede område offentlig international ret. Forskningsprojekter med særligt fokus på tværfaglige forskningstilgange inden for jura er også mere end velkomne.

Forskningsinteresser

  • Arktisk ret og politik
  • Vurdering af modstandsdygtighed
  • International miljø- og klimaændringslovgivning
  • Tværfaglige tilgange til jura
  • Empirisk juridisk forskning

ID: 283296931