Find forskere på Jura – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Ansatte > Find forskere på Jura

Marie Herping Abrahamsen

Marie Herping Abrahamsen

Ph.d.-studerende

  • JUR Juridisk Ph.d.-uddannelse

    Karen Blixen Plads 16, 2300 København S, Søndre Campus, Bygning: 6A-3-28

    Telefon: +45 35 33 05 27

Aktuel forskning

Ph.d.-projekt

NÅR LOKALSAMFUNDET RYKKER IND

 - Et socialt forsøg med inddragelse af lokalområdet i et åbent fængsel

I Danmark benyttes det åbne fængsel som primære afsoningsform, og der har i nyere tid været opmærksomhed på, at lade indsatte tage del i livet uden for fængslet, hvilket sikrer, at fængselsmiljøet ikke er det eneste miljø, den indsatte er en del af. Hvor der har været et fokus på passagen udadtil, har det omvendte i begrænset omfang været tilfældet. Altså at omverdenen får mulighed for at tage del i livet i fængslet. Det er på trods af, at de få danske erfaringer[1] peger i retning af, at det kan have positiv betydning for afsoningsmiljøet og tilbagefaldet til kriminalitet.

Med afsæt i de danske erfaringer med at lukke omverdenen ind i afsoningsmiljøet, har jeg som en del af mit ph.d.-projekt[2] gennemført et socialt forsøg, hvor folk fra nærområdet har kunnet deltage i tre faste fritidsaktiviteter (rytmisk kor, debatter og yoga) i fængslet. Forsøget er foregået i den åbne afdeling af Statsfængslet på Søbysøgaard og har fundet sted i perioden fra august 2015 til januar 2016. Valget af aktiviteter er blevet bestemt i samarbejde med de indsattes talsmandsgruppe, og er foregået i de indsattes fritid.

Ph.d.-projektet er designet som et eksplorativt studie og baserer sig på et kvalitativt datagrundlag (deltagerobservation og interviews). I afhandlingen fokuseres der på deltagernes oplevelser (såvel indsatte som deltagere udefra), samt ikke mindst de muligheder og begrænsninger, der påvirker denne form for outside-in-aktiviteter. 

[1] Fx Pension Skejby

[2] Der er finansieret af Ulla V. Bondeson-fonden og Københavns Universitet

ID: 119738355