Medlem i faglige udvalg for Pulje 2016 projektet Københavns Universitets fælles sommerskole. (Ekstern organisation)

Aktivitet: Medlemsskab - typerMedlemskab af udvalg, råd og nævn

Timo Minssen - Medlem

Til understøttelse af projektejer og projektleder inom Pulje 2016 projektet "Københavns Universitets fælles sommerskole" nedsættes et fagligt udvalg, som fokuserer på de faglige aspekter i projektet. Det faglige udvalg udpeges af projektets medansøgere og består af studieledere og videnskabeligt ansat-te. Udvalget mødes 2-3 gange årligt og har til opgave at:
- Godkende og sparre med projektleder angående calls til indhentning af ansøgninger til de nye tværfakultære sommerkurser.
- Udarbejde evt. kriterier for afrapportering af projektet.
- Vurdere ansøgninger om udvikling af kurser og lave indstilling af kurser til endelig godkendelse af KUUR.
- Videndele på tværs af studier og fakulteter omkring projektet og den konkrete udmøntning.
Udvalget sekretariatbetjenes af Uddannelsesservice, der i samarbejde med projektejer dagsordensætter og indkalder til møderne.

I am a member of the 2016 UCPH summer course committee
9 dec. 2013 → …

Ekstern organisation

NavnMedlem i faglige udvalg for Pulje 2016 projektet Københavns Universitets fælles sommerskole.

ID: 90162016