Anmeldelse: Pengeinstitutter - tilladelse, eneret og virksomhedsområde – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > Focofima nyheder > Anmeldelse: Pengeinsti...

06. august 2012

Anmeldelse: Pengeinstitutter - tilladelse, eneret og virksomhedsområde

Michael CamphausenMichael Camphausens bog Pengeinstitutter - tilladelse, eneret og virksomhedsområde, Karnov Group, 2011, er netop blevet anmeldt i Ugeskrift for Retsvæsen (UfR.2012B.291).

Bogen, der er baseret på forfatterens ph.d.-afhandling, indeholder en systematisk gennemgang, udførlig fortolkning og uddybende analyse af  såvel lovreguleringen som tilsynspraksis vedrørende pengeinstitutternes tilladelse, eneret og virksomhedsområde.


UfRs anmeldelse, skrevet af professor, dr.jur. Jesper Lau Hansen, lyder bl.a.:


"Forfatteren har med dette værk behandlet en række væsentlige grundbegreber i den finansielle regulering, og der er næppe tvivl om, at hans argumentation både de lege ferenda og i forhold til andre forskere vil blive bemærket. Det er nyttigt at få en afhandling om disse fundamentale ting, der ofte blot forudsættes bekendt, og at få dem i en sammenhængende og velformuleret afhandling. Afhandlingen angår et relevant og aktuelt emne, der ikke samlet ses behandlet indgående i dansk ret i samme omfang. Den dækker de relevante emner på tilfredsstillende måde, og den indeholder gode drøftelser og analyser, herunder uforfærdede retspolitiske drøftelser og argumentation med andre forskere. Det mærkes, at forfatteren sideløbende med sin forskning har virket som praktiserende advokat og har fundet tid til at formidle sin forskning, både i traditionelle trykte artikler og i nymodens blogs ... Det er kort sagt god formidling, både sprogligt og juridisk"

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside.

Michael Camphausen er tilknyttet FOCOFIMA som projektforsker, ph.d. i finansiel regulering med fokus på bankernes regulatoriske forhold. Han er desuden advokat i LETT med speciale i bank- og finansieringsret.