Afviser bankerne at følge Ankenævnets kendelser? – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > Focofima nyheder > Afviser bankerne at fø...

09. juli 2010

Afviser bankerne at følge Ankenævnets kendelser?

Interview i DR P1 Morgen den 8. juli 2010 med Michael Camphausen, ph.d.-stipendiat i bankret, FOCOFIMA, om i hvilket omfang bankerne undlader at efterkomme Pengeinstitutankenævnets afgørelser i de sager, hvor et enigt ankenævn giver bankkunden medhold.

Hør indslag