Overtagelsestilbud – Københavns Universitet

05. februar 2010

Overtagelsestilbud

FOCOFIMA udgiver i dag en rapport over implementeringen af direktivet om overtagelsestilbud i de fem nordiske lande. Rapporten er udarbejdet af prof., dr.jur. Jesper Lau Hansen i samarbejde med eksperter fra hver af de fire andre nordiske lande.

"Det er interessant at se, hvordan det kontroversielle direktiv er blevet implementeret ganske forskelligt i Norden, selvom nordisk selskabsret er relativt ens", udtaler Jesper Lau Hansen, der håber, at rapporten kan give indtryk af de mange forskellige muligheder for regulering af takeovers, som foreligger.