Bankers salg af kapitalbeviser - helt ny tilsynspraksis – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > Focofima nyheder > Bankers salg af kapita...

03. april 2013

Bankers salg af kapitalbeviser - helt ny tilsynspraksis

Michael Camphausen Ny fagartikel i Finans/Invest: Bankers salg af kapitalbeviser – helt ny tilsynspraksis

Med Tønder Banks krak i november måned sidste år er der kommet fokus på bankernes salg af kapitalbeviser. Hvad er i grunden kapitalbeviser, og hvilken regulering er de underlagt?

Dette gennemgås nærmere i artiklen af Michael Camphausen, som også analyserer Finanstilsynets praksis på området, som den kommer til udtryk i den nylige og ganske principielle undersøgelsesrapport om Tønder Banks salg af kapitalbeviser.

Artiklen kan læses i Finans/Invest, nr. 2, 2013, side 25ff..

Michael er tilknyttet FOCOFIMA som projektforsker, ph.d. i finansiel regulering med fokus på bankernes regulatoriske forhold. Han er desuden advokat i LETT Advokatfirma med speciale i bank- og finansieringsret.