Erhvervslivets grundlov moderniseres – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > Focofima nyheder > Erhvervslivets grundlo...

26. november 2008

Erhvervslivets grundlov moderniseres

I dag offentliggøres et forslag til en ny selskabslovgivning. Hermed bliver det vigtigste regelsæt for erhvervslivet reformeret og ajourført med de øvrige EU-landes lovgivning. Bag forslaget står bl.a. to juridiske professorer fra Københavns Universitet.

- Reformen lægger op til en komplet nyskrivning af aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven, der er de to vigtigste erhvervslove, vi har i Danmark. I betænkningen foreslår vi en fælles lov frem for de to nuværende, der med tiden er kommet til at ligne hinanden mere og mere. Det fortæller en af de sagkyndige i Udvalget til modernisering af selskabsretten, professor Jesper Lau Hansen ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Betænkningen er på ca. 1200 sider og repræsenterer resultatet af godt to års udvalgsarbejde.

I dag gælder stort set de samme regler, uanset om et selskab er på størrelse med Mærsk eller består af en vinduespudser med eget firma. Med reformen ønsker udvalget at gøre det nemmere og billigere for små selskaber at oprette og drive virksomhed ved at fjerne krav og formalia, der egentlig er rettet mod større selskaber. Et tiltag, der i lyset af finanskrisen kan få stor betydning for små iværksættere.

Ifølge Professor Jan Schans Christensen er lovforslaget den første store gennemgribende reform af selskabsloven siden 1973 - og derfor meget tiltrængt. Han understreger samtidig, at der ikke er grund til bekymring blandt selskabsejere.

- Reformen giver først og fremmest flere muligheder. De selskaber, der findes i dag, kan fortsætte uændret. Men med den nye lov kan man gøre ting, man ikke kunne før, udtaler professor Jesper Lau Hansen. Centrale nyheder i reformen er valgfrihed i ledelsesform og lempelser af regler om kapitalkrav.

Forslaget til lovreformen skal gennem offentlig høring, inden det endelige lovforslag bliver fremsat i Folketinget. Professor Jesper Lau Hansen forventer ikke, at høringen medfører større ændringer, da udvalget har omfattet et meget bredt bagland, der bakker op om de foreslåede ændringer.

Den 2. december afholder Det Juridiske Fakultet en konference i anledning af reformforslaget.

Kontakt:

  • Professor dr.jur. Jesper Lau Hansen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Tlf. 35 32 31 95
  • Professor dr.jur. Jan Schans Christensen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Tlf. 35 32 31 17