7. juni 2022

Fri bevægelighed? Nyt grundforskningscenter undersøger mobilitetsrettigheder

JURIDISK GRUNDFORSKNING

Et nyt juridisk grundforskningscenter skal undersøge de komplekse juridiske strukturer, der styrer, hvordan vi som mennesker bevæger os eller bliver forhindret i at bevæge os på tværs af landegrænser og verdensdele. Det nye center skal skabe indsigt i, hvordan forskellige regelsæt på dette område påvirker hinanden lige fra FN’s Flygtningekonvention og visumregler til regionale og bilaterale aftaler om handel, sikkerhed og sundhed.

Mobilitet

Mobilitet har altid været en forudsætning for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling. Men hvor mobilitet tidligere særligt var betinget af geografi, er den i dag i langt højere grad betinget af juridiske strukturer:

-Alle, der rejser på tværs af landegrænser, er underlagt en lang række juridiske regler, der har stor betydning for, hvordan og hvorhen vi kan bevæge os. Men de juridiske strukturer skaber også skævvridninger. Ser vi for eksempel på den globale flytrafik, betyder visumregler og retlige krav til flyselskaber, at statsborgere i mange udviklingslande ikke uden videre kan boarde et fly og rejse legalt til verdens rigere lande. Dette er omvendt med til at skabe illegale rejseruter, hvor der ofte betales mange gange så meget for en langt farligere rejse, siger professor Thomas Gammeltoft-Hansen, der skal lede grundforskningscenteret Center for Global Mobility Law (MOBILE), der af Danmarks Grundforskningsfond er udvalgt til kontraktforhandlinger om etableringen af et nyt grundforskningscenter. MOBILE bliver det kun andet juridiske grundforskningscenter i Danmark. Begge juridiske grundforskningscentre er placeret ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet: 

- Udsigterne til endnu en bevilling fra Danmarks Grundforskningsfond cementerer, at fakultetet vedvarende blander sig i den absolutte internationale forskningselite, og at retsvidenskaben i centrets tværfaglige tilgang når det allerhøjeste niveau af grundforskning. Det illustrerer bl.a. den stærke intellektuelle kreativitet, der er blandt vores forskere. Centret vil både styrke fakultetets grundforskning, globale udsyn og bidrage til fortsat at tiltrække samarbejdspartnere, topforskere og unge talenter fra ind- og udland, siger Jacob Graff Nielsen, dekan ved Det Juridiske Fakultet. 

Juridisk infrastruktur skævvrider

Det nye juridiske grundforskningscenter henter inspiration fra dele af samfundsvidenskaben, der i flere år har set på, hvordan fysiske infrastrukturer som vejnet og lufthavne har betydning for menneskers mobilitet. Det nye ved MOBILE er, at de vil undersøge de juridiske infrastrukturer som for eksempel pas-, visum- og handelsregler: 

-Et centralt og gennemgående begreb i centrets arbejde er juridisk infrastruktur. Med det greb vil vi sætte fokus på, hvordan forskellige regelsæt interagerer og betinger vores mulighed for at bevæge os. Det er f.eks. i kraft af visumliberalisering og handelsaftaler, at ukrainske flygtninge har haft en helt unik mulighed for fri bevægelighed ind i og på tværs af EU-lande. Vi håber at kunne skabe en mere grundlæggende forståelse af, hvordan forskellige retsområder gensidigt påvirker hinanden og dermed også bidrage til teoriudvikling i forhold til andre emneområder, hvor disse dynamikker er gældende, forklarer Thomas Gammeltoft-Hansen. 

Mobilitetsregler har samfundsrelevans for mange af de højaktuelle kriser lige fra flygtningestrømme over forsyningskriser til klimaforandringer. Men som grundforskningscenter er MOBILEs ambition samtidig at gå et spadestik dybere: 

-Vores mål er skabe en bedre forståelse af de bagvedliggende juridiske sammenhænge, der er medbestemmende for både mobilitetsmønstre og den politiske håndtering af samme. Denne form for grundforskning er sjælden på dette område, og vi tror på, at det lange seje træk er afgørende i forhold til at skabe nye indsigter. Samtidig giver et Center of Excellence os en unik mulighed for at bygge bro mellem hidtil isolerede forskningsområder og skabe et stærkt netværk af samarbejdspartnere fra alle hovedregioner i verden. Regler om f.eks. fri bevægelighed har i flere udviklingslande eksisteret langt længere end i Europa, og retten til mobilitet er ofte af helt afgørende betydning både individuelt og samfundsmæssigt. Centeret giver os mulighed for at undersøge og sammenligne regionale mobilitetssystemer og dermed også udfordre det mere vestlige perspektiv, der ofte præger både forskning og politiske diskussioner, siger Thomas Gammeltoft-Hansen.   

Udover forskere på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet vil MOBILE inddrage forskere fra Institut for Statskundskab under ledelse af professor Dorte Sindbjerg Martinsen. Centerets internationale samarbejdspartnere tæller desuden førende internationale forskere som f.eks. sociologen Saskia Sassen fra Columbia University. MOBILE forventes at kunne holde åbningsreception i starten af 2023. 

Pressemeddelelse fra Danmarks Grundforskningsfond.

Kontakt

Professor Thomas Gammeltoft-Hansen
Det Juridiske Fakultet
Mobil: +45 50 20 34 00
Mail: tgh@jur.ku.dk

Lene Juhl Friedrichsen
Kommunikation
Mobil: 24 80 44 84
Mail: lef@jur.ku.dk

Emner