9. november 2022

En retlig vurdering af statsministerens ansvar i Minksagen

MINKSAGEN

Med henblik på at bidrage til yderligere klarhed over sagen har tre juraprofessorer foretaget en retlig vurdering af Mette Frederiksens ansvar i minksagen.

Professor Jørn Vestergaard og professor Jens Elo Rytter, begge fra Det Juridiske Fakultet, KU har sammen med professor Jørgen Albæk Jensen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet, udarbejdet en uvildig vurdering af spørgsmålet om statsminister Mette Frederiksens retlige ansvar i minksagen. Det har de gjort på grundlag af en gennemgang af Minkkommissionens beretning. Formålet er at bidrage til yderligere klarhed over sagen.

Konklusionen er, at det med en høj grad af sikkerhed kan konstateres, at der ikke er tilstrækkelige holdepunkter for alvorligt at bebrejde statsminister Mette Frederiksen, at hun på pressemødet den 4. november 2020 ikke var opmærksom på den manglende hjemmel til aflivning af alle mink eller til udbetaling af tempobonus. Der foreligger heller ikke i øvrigt oplysninger, der giver grundlag for, at der ville kunne gøres retligt ansvar gældende mod Mette Frederiksen. Det kan følgelig ikke forventes, at Mette Frederiksen ville kunne dømmes efter ministeransvarlighedsloven for grov uagtsomhed, endsige for et forsætligt forhold i forbindelse med beslutningen og udmeldingen om aflivning af alle mink.

Redegørelsen kan downloades her

Emner