18. juni 2020

Stor tilfredshed med nyuddannede jurister

Studerende

En ny undersøgelse viser en fordobling af antallet af jobopslag for jurister over de seneste 10 år. Især i Centraladministrationen er behovet for juridiske kompetencer steget. Her er juristerne et populært valg til generaliststillingerne, og samtidig er antallet af juridiske jobopslag steget med 155 pct. siden 2007.

Der er både behov for og tilfredshed med de juridiske kandidater fra Københavns Universitet. Det slår en netop afsluttet undersøgelse af det juridiske arbejdsmarked fast. Undersøgelsen er igangsat af Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.

I undersøgelsen svarer ca. 80 % af arbejdsgiverne, at de nyuddannede kandidater er enten lige så gode eller bedre end forventet, og det giver anledning til rosende ord fra bl.a. Henning Thiesen, bestyrelsesformand i Djøf. Som medlem af aftagerpanelet på Det Juridiske Fakultet har han haft mulighed for at nærlæse undersøgelsen.

”Det glæder mig, at arbejdsgiverne over en kam er tilfredse med hvad de nye kandidater fra KU kan. Det må være en kæmpe tilfredsstillelse for Det Juridiske Fakultet.” siger Henning Thiesen.

Behov for at sikre compliance

Som bestyrelsesformand i Djøf har Henning Thiesen fingeren på pulsen i forhold til det juridiske arbejdsmarked. Han finder undersøgelsen interessant, fordi den udpeger meget præcist, hvilke sektorer der har fået efterspørgslen på juridiske kompetencer til at stige. Det er de store arbejdspladser – både offentlige og private – og især Centraladministrationen, der har haft et stigende behov for juridiske kompetencer.

Undersøgelsen konkluderer, den nye persondatalovgivning og behovet for at sikre compliance har været medvirkende til den stigende efterspørgsel på jurister, men den siger samtidig, at det kun forklarer en del af stigningen. Ifølge Henning Thiesen er der også tale om en generel udvikling:

”Djøf nedsatte i 2014 det såkaldte Bo Smith-udvalg for at finde svar på nogle af de møgsager der var i staten på det tidspunkt. Én af udvalgets anbefalinger var, at ministerier og styrelser skulle styrke det juridiske element. Jeg tror såmænd ikke at rapporten var udslagsgivende, men jeg tror at var et tegn på tidens trend, at der var var behov for at styrke den juridiske tyngde i staten.”

Jurister værner om retsstaten

Undersøgelsen afslører, at arbejdsgiverne især efterspørger evnen til at anvende den juridiske metode til at løse komplekse, juridiske problemstillinger, og de er samtidig enig om, at juristerne fra Københavns Universitet i høj grad besidder den kompetence.

”Jeg er utrolig glad for at blive bekræftet i, at vi uddanner jurister, der er så stærke i deres kernefaglighed. Grundige og ordentlige jurister er helt essentielle for retsstaten – både i hverdagen og i krisesituationer. der har vi bl.a. kunnet se her under coronakrisen, som har sat staten under et pres, der risikerer at påvirke borgernes rettigheder” siger Jacob Graff Nielsen, som er dekan på Det Juridiske Fakultet. 

Det offentlige efterspørger jurister med politisk tæft

Det Juridiske Fakultet bruger undersøgelsen til at blive klogere på, hvordan jurauddannelsen løbende skal udvikles, så jurastuderende lærer de ting, der er behov for på fremtidens arbejdsmarked. Offentlige arbejdsgivere peger på, at politisk tæft er en kompetence, de nyuddannede jurister kunne have mere af, og Kristian Cedervall Lauta, der er prodekan for uddannelse, forstår godt behovet for kontekstualisering af juraen:

”Når du taler med en jurist kan du være sikker på, at de har etikken i orden, og at reglerne ikke bliver bøjet. Men jurister kan godt blive bedre til at tale det sprog, andre taler og kunne forklare lovens styrker og svagheder også til andre faggrupper”.

Behovet for kompetencer som fx politisk tæft vil ledelsen på Det Juridiske Fakultet drøfte med flere offentlige arbejdsgivere, når de senere på året besøger dem i en dialogrunde. Her vil der blive mulighed for at drøfte balancen mellem den stærke kernefaglighed og andre kompetencer:

”Det er en fin balance, og vi skal hele tiden være opmærksomme på, at vi udvikler os i den rigtige retning, uden at give køb på vores juridiske kernefaglighed. Undersøgelsen viser, at vi er rigtig godt med, men vi vil gerne holde en tæt dialog med arbejdsgiverne og forstå deres behov” siger Kristian Cedervall Lauta. 

Læs undersøgelsen her.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen af det juridiske arbejdsmarked er igangsat af Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Rapporten undersøger arbejdsmarkedets behov for jurister, og hvordan virksomheder og organisationer, der ansætter jurister, vurderer kandidaternes kompetencer.

Rapporten består af to delanalyser: Den første delanalyse er en jobopslagsanalyse af alle jobopslag målrettet jurister i perioden 2007 til og med 2018, hvilket i alt vil sige 19.752 jobopslag. Den anden delanalyse er en spørgeskemaundersøgelse til virksomheder og organisationer, som for nylig har ansat en jurist. Der er udsendt over 3.000 spørgeskemaer og i alt indsamlet 536 svar.