25. januar 2019

Kommende jurister skal skrive præcist og koncist

Bliv klogere på, hvordan fakultetet klæder kommende jurister på til at skrive. 

Hvert år får 600 studerende juristløftet i hånden og går ud i samfundet som færdiguddannede jurister. I løbet af studiet er der stor fokus på juraens grundlæggende metoder, men de studerende bliver også klædt på til at løfte opgaven med at skrive præcist og målrettet. Det har de gavn af både som praktiserende jurister eller akademikere.

Et af de fag, der styrker kompetencen til at kommunikere og formidle præcist og koncist, er faget Retsvidenskabelig forskning og skriftlig formidling. Det er ledet af lektor Mikkel Jarle Christiansen og udviklet netop til at lære de studerende at skrive: 

- Kurset følger 2 spor. Et spor har fokus på retsvidenskabelig teorier og metoder. Det andet spor er koncentreret de studerendes skriveproces med en selvvalgt artikel og at lære dem selv at formulere retsvidenskabelige argumenter, forklarer Mikkel Jarle Christensen.

Undervejs i kurset skal de studerende selv udvikle en idé til en retsvidenskabelig artikel, og ved kursets afslutning står de med en færdigskrevet artikel på computeren: 

- Jeg har valgt at sætte særlig fokus på skriveprocessen i kurset, fordi formidling er en vigtig disciplin for jurister. Fokus er på skriftlig formidling af restvidenskabelig forskning, men gennem øvelser og feedback får de studerende kompetencer, som både klæder dem på til at blive forskere og praktiserende jurister, siger Mikkel Jarle Christensen.

Den antagelse er hans kollega lektor Astrid Kjeldgaard-Pedersen enig i. Hun er en af de forskere, der på tværs af flere forskningscentre, bidrager til undervisningen: 

-Kurset handler om retsvidenskabelig skriftlig formidling og forholdet mellem den og den juraskrift, vi kender fra praksis, er ikke 1:1. Men selvfølgelig er der nogle fællestræk. Klart, tydeligt og koncist sprog er en kvalitet i begge genrer. På kurset bliver de studerende trænet i at reflektere over deres skriftlige formidling, og hvem deres publikum er. De bliver bedt om at tænke over, hvordan de bedst får formidlet deres ide og ræsonnement, og hvordan de kan tilrette deres sprog efter, hvem de gerne vil ramme. Det, har jeg indtryk af, er rigtig gavnligt for de studerende.

I løbet af kurset får de studerende konkret feedback, der både er skriftlig, mundtlig, individuel og kollektiv og træningen i at skrive kan også gøre de studerende bedre til at læse videnskabelige tekster, og det kan de også have glæde af som praktiserende jurister: 

- Der er rigtig mange praktiserende jurister, der ender med at skrive en artikel til fx Juristen. Man behøver ikke have en videnskabelig karriere for at kunne bidrage til retsvidenskaben. Ved at nærstudere, hvordan retsvidenskabelige artikler bliver til, opøver de studerende en kritisk sans. Den kan de bruge til at vurdere kvaliteten af de artikler, de senere vil møde som færdige jurister, siger Astrid Kjeldgaard-Pedersen.