10. april 2019

Samtykkebaseret voldtægtslovgivning

Professor Jørn Vestergaard imødegår i Politikens kronik kritikken mod ønskerne om en ændring af straffelovens voldtægtsbestemmelse.

I den offentlige debat har der længe været ønsker fremme om en ændring af reglerne om voldtægt. Forslag herom er blevet mødt med forskellige indvendinger. Nu har statsministeren imidlertid bebudet, at regeringen ønsker en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse indført.

Ligegyldigt hvordan straffelovens bestemmelse om voldtægt udformes, kommer man ikke endegyldigt uden om bevisproblemerne. Det kan være svært at få rede på, hvad der faktisk skete, og hvordan hver af parterne forstod situationen. Så en ændring af voldtægtsbestemmelsen med frivilligt samtykke som omdrejningspunkt i stedet for vold eller ulovlig tvang vil næppe føre til domfældelse i sager, hvor der efter de nugældende regler vil blive frifundet. Alligevel kan en lovændring meget vel have en berettigelse ved på en tiltrængt måde at påvirke opfattelsen af, hvad der er acceptabelt. Den kan danne grundlag for holdningsændringer i retning af større respekt for seksuel selvbestemmelse og personlig integritet.

I debatten har der været fremsat ønsker om flere anmeldelser, flere tiltalerejsninger og flere domfældelser. Formålet med at modernisere voldtægtsbestemmelsen bør imidlertid ikke først og fremmest være at få flere anmeldelser eller domfældelser, men at opnå en bedre og mere tidssvarende forebyggelse af overgreb.

Læs kronikken her (Kræver Politiken abonnement)

Artiklen er også tilgængelig via Infomedia