5. april 2019

Regeringen efterspørger juridisk viden til at udvikle dataetik

Janne Rothmar Herrmann udpeget af regeringen til nyt Dataetisk Råd

Den digitale udvikling går hurtigt, og det skaber nye muligheder, som gør hverdagen lettere for både borgere og virksomheder. Men den hurtige udvikling understreger samtidig nødvendigheden af, at fokusere på de udfordringer af etisk og juridisk karakter, som de nye teknologier indebærer.

Derfor har regeringen nedsat et nyt Dataetisk Råd, som skal give input og nuancer til den offentlige debat om dataetik, som fylder mere og mere. Rådet skal desuden hjælpe til, at erhvervslivet og den offentlige sektor bruger data ansvarligt

Digital ansvarlighed vil styrke det danske erhvervsliv

Dataetisk Råd skal blandt andet drøfte spørgsmål og dilemmaer om brugen af data, som er forudsætningen for de nye teknologiske fremskridt. Business intelligence, big data, deep learning, kunstig intelligens m.m. sætter nye krav til databrug og giver derfor også anledning til nye dataetiske overvejelser. 

Erhvervsminister Rasmus Jarlov uddyber:

”Med et Dataetisk Råd får vi nu samlet faglig viden og ekspertise. Dataetisk Råd skal bidrage til den dataetiske debat og sætte fokus på digital ansvarlighed inden for bl.a. nye teknologier. Jeg håber og tror, at dataetik kan blive en styrke og et konkurrenceparameter for danske virksomheder, der traditionelt set er stærke til at konkurrere på ansvarlighed.”

Grundlæggende rettigheder, retssikkerhed og tillid er essentielt

Justitsministeren, innovationsministeren og erhvervsministeren har udpeget formanden og ni medlemmer til rådet, heriblandt professor MSO Janne Rothmar Herrmann, som ser frem til at bidrage til udviklingen af dataetik i det danske samfund:

”Jeg vil især fokusere på behovet for at gentænke begreber som privathed og transparens, men der er også grund til at overveje, hvordan vi som samfund sikrer, at data bruges til de formål vi ønsker, at data har en god kvalitet og er fri for bias, og at der er den bedste kontrol af databrug. Det er ikke sikkert, at individuel kontrol er bedst til at sikre dette, i hvert fald viser studier, at det kræver mange timers læsning hver uge, hvis man skulle læse alle vilkår for al ens digitale afgivelse af data.”

Johan Busse, der er udpeget som formand for Dataetisk Råd tilføjer:

”Tillid er afgørende for borgernes opbakning til den digitale udvikling. Oprettelsen af Dataetisk Råd giver mulighed for at kvalificere fremtidens beslutningsgrundlag for en udvikling i harmoni med borgernes rettigheder, retssikkerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier.”

Læs mere om Dataetisk Råd

Læs om Dataetisk råd.