15. maj 2019

Udviklingen af kunstig intelligens i Europa trækker på nationale eksperter

Europarådet spørger nationale eksperter til råds i udvikling af kunstig intelligens. Professor Thomas Elholm er med i arbejdsgruppe.

Europarådet har nedsat en arbejdsgruppe, der over de næste to år, skal gøre status over eksisterende regler i Europarådets medlemsstater og identificere fremtidige udfordringer på det strafferetlige område i forbindelse med udviklingen af ​​kunstig intelligens. Arbejdsgruppen skal også fremsætte forslag til mulige tiltag og Europarådets standardindstillingsaktiviteter på området.

Professor Thomas Elholm er en del af arbejdsgruppen.

Se mødereferater og udkast til et kommende spørgeskema til medlemslandene osv.

Læs mere om Europarådet