8. februar 2019

Kriminalisering af "psykisk vold" i nære relationer

Justitsministerens lovforslag om kriminalisering af såkaldt ”psykisk vold i nære relationer” har givet anledning til en hel del polemik. Helt grundlæggende er det imidlertid velbegrundet at indføre en bestemmelse, som allerede kendes fra vore nærmeste nabolande. En sådan bestemmelse vil kunne få en positiv holdningsdannende effekt. Strafferetten er ikke noget universalmiddel til løsning af alle mellemmenneskelige konflikter og problemer; men man skal ikke underkende signalværdien af kriminaliseringer, der mere eller mindre tydeligt markerer grænserne for, hvad der er samfundsmæssigt acceptabelt.

Læs hele kronikken