2. oktober 2019

Excellence i juridisk forskning


Et udvalg nedsat af Akademisk Råd har fulgt op på forskningsevalueringen fra 2017 og skrevet en grundig rapport om excellence i juridisk forskning. Rapporten beretter indgående om, hvordan tidsskrifter, bogforlag, fonde, priskomitéer m.fl. af relevans for juridisk forskning opfatter excellent forskningskvalitet. Baseret på disse resultater præsenterer rapporten endvidere en række anbefalinger til, hvordan man kan arbejde hen imod excellent forskningskvalitet i den juridiske forskning.

Rapporten kan læses her: Report on Excellence in Legal Research (pdf)

Kontakt

Prodekan for forskning 
Henrik Palmer Olsen

E-mail: henrik.palmer.olsen@jur.ku.dk