31. august 2018

Trine Baumbach - ny professor i strafferet

Den 1. september 2018 tiltræder Trine Baumbach som professor i strafferet. Trine Baumbach er leder af forskningscentret CORA (Center for Offentlig Regulering og Administration).

Trine Baumbach blev cand.jur. i 1994 fra Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. I 2008 blev hun ph.d. i retsvidenskab og har siden været adjunkt og lektor i strafferet.

Inden Trine Baumbach blev ansat på Det Juridiske Fakultet, var hun i en årrække beskæftiget i det praktiske retsliv bl.a. ved anklagemyndigheden, domstolene, Institut for Menneskerettigheder og Folketingets Ombudsmand.

Trine Baumbach beskæftiger sig bredt med strafferetlige problemstillinger og strafferetlige grundbegrebet. Hun har et særligt fokus på de menneskeretlige implikationer for den nationale strafferet, og har udgivet flere videnskabelige bøger herom. I de seneste år har hun i særlig grad beskæftiget sig med integritetskrænkelser, straffebestemmelser der gør indskrænkninger i eller begrænser ytringsfriheden, offentligt ansattes tavshedspligt og whistleblowing samt andre medieretlige emner.

Trine Baumbach er en efterspurgt ekspert for advokater, politikere, medier, ngo’er og hjælpeorganisationer mv. Trine Baumbach er medlem af Radio- og TV-nævnet (medlem med særlig strafferetlig indsigt).

Dekan Jacob Graff Nielsen glæder sig over udpegningen af Trine Baumbach som professor i strafferet. ”Strafferet er et vigtigt fag både forsknings- og uddannelsesmæssigt og har stor samfundsbetydning. Trine Baumbach er med til at fortsætte en stolt faglig tradition inden for strafferet ved Det Juridiske Fakultet, og jeg ønsker hende og fakultetet tillykke med udpegningen.”

Der afholdes tiltrædelsesforelæsning mandag den 10. december 2018 kl. 15. Nærmere information om tiltrædelsesforelæsningen følger.