13. september 2018

Thomas Elholm - ny professor i strafferet

Thomas Elholm er uddannet som cand.jur. i 1997 fra Københavns Universitet og fik ph.d.-graden i jura samme sted i 2002. Siden 2010 har han været professor i strafferet ved Syddansk Universitet. Han har desuden arbejdet som jurist i centraladministrationen og som gæsteprofessor på CBS.

Med fokus på dansk strafferet har han publiceret en række bøger og artikler i danske og internationale tidsskrifter. Også tilstødende discipliner som EU-ret, menneskeret, kriminologi og retsfilosofi er repræsenteret. Han er medstifter af European Criminal Policy Initiative (ECPI), medredaktør for European Criminal Law Review og har en årrække været hovedredaktør for Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Han har desuden løbende forelæst på udenlandske universiteter bl.a. i Milano, Strasbourg, Thessaloniki og Tokyo.

Thomas Elholm har været med til at opbygge jurauddannelsen på Syddansk Universitet. Det har givet en bred og omfattende undervisnings- og vejledererfaring. Han har desuden fungereret som institutleder og formand for Akademisk Råd på SDU. Gennem årene har han sideløbende engageret sig i efteruddannelse af praktikere bl.a. i samarbejde med Advokatsamfundet, Domstolsstyrelsen og JUC. Desuden har han siden tiden som embedsmand bibeholdt tæt kontakt til praktikerne ved medlemskab af bl.a. Advokatsamfundets Strafferetsudvalg, Udvalget om terrorlovgivning, Politiklagerådet og Skattelovrådet.

Dekan Jacob Graff Nielsen byder Thomas Elholm velkommen til fakultetet: “Med udpegningen af Thomas Elholm som professor i strafferet har fakultetet sikret, at forskning og undervisning i faget er dækket på højt internationalt niveau. Det glæder mig, at faget udvikles i samarbejde mellem de stærke kapaciteter, som fakultetet råder over herunder ved de to seneste professorudnævnelser inden for strafferet.”