05. december 2018

Forskningsleder med original ide

Urška Šadl modtager en bevilling fra Det Frie Forskningsråds prestigefulde karriereprogram Sapere Aude. Bevillingen tildeles talentfulde forskere, som kan lede nye forskningsprojekter på et højt internationalt niveau.

Projektet, der hedder "Judging Under The Influence" undersøger, hvordan ret og samfund interagerer gennem domstolene. Det fokuserer på EU-Domstolen, der er den højeste juridiske instans i EU.

Domstolens afgørelser påvirker hundredvis af institutioner i EU, tusindvis af politiske beslutningstagere og millioner af borgere, men alligevel ved vi meget lidt om, hvordan beslutningerne træffes. "Judging Under The Influence" adresserer netop vores manglende viden på dette område ved at undersøge, hvordan juridiske aktører (f.eks. embedsmænd eller dommere), der handler på vegne af deres nationale regeringer, påvirker juraen i EU-Domstolen.

Konkret undersøges der, hvordan domstolen, under påvirkning af retlige aktører, oversætter samfundskonflikter om økonomi (f.eks. mindsteløn), social beskyttelse (f.eks. dagpenge) eller privatlivet (f.eks. ret til at skifte køn) til juridiske argumenter om kompetence, rettigheder og forpligtelser.

Nye og spændende metoder
Urška Šadl håber, at hendes forskning vil øge bevidstheden om, hvad det vil sige at være EU-borger, når det kommer til jura og retslige institutioner:

- Jeg forventer, at Sapere Aude-bevillingen vil styrke troværdigheden af min forskning og øge relevansen af juridiske empiri og tværfaglig forskning. Bevillingen giver mig mulighed for at uddanne unge, åbensindede og ambitiøse forskere og arbejde med tidligere ikke-tilgængelige retskilder ved hjælp af nye og spændende metoder, siger Urska Sadl.

Urška Šadl er Global Research Fellow ved iCourts Centre of Excellence for International Courts, lektor (orlov indtil 2021) på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og professor ved det Europæiske Universitetsinstitut i Firenze indtil 2021.

Læs mere på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside.