30. april 2018

Janne Rothmar Herrmann modtager bevilling fra DFF

Fertilitetsteknologierne udvikler sig hastigt i disse år. Danmark er kendt for at have verdens største sædbank, og mens retsreglerne understøtter salg og opbevaring af sæd, så ser det anderledes ud for kvinders æg. "Tæl dine æg" lyder det formanende på siden af en bus i en folkeoplysningskampagne om fertilitet, alt imens udsættelse af de reproduktive år nu pludselig er blevet en teknologisk mulighed.

Nedfrysning af æg er allerede en frynsegode i flere hundrede amerikanske og svenske virksomheder. Samtidig indikerer den medicinske forskning, at ovarievæv, der nedfryses og senere i livet transplanteres tilbage til kvinden, kan være en naturlig og medicinfri måde at udsætte menopausen på og dermed indtræden af sygdomme som knogleskørhed. Fertilitetsteknologier er ikke længere kun en behandling for barnløse, nu handler det også om sundhed og sygdomsforebyggelse. Juridisk betyder det at grundlaget for reguleringen og for de reproduktive rettigheder er under udfordring. I forvejen gik det trægt med at udfolde de reproduktive rettigheder -et begreb som blev udviklet af FN for snart 25 år siden. Dette forskningsprojekt undersøger, hvad der har drevet udviklingen af reproduktive rettigheder. Her er dansk ret et særligt egnet genstandsfelt, da Danmark på flere områder har været blandt de første til at liberalisere (abort og seksualundervisning) og er førende på fertilitetsområdet. Indsigterne fra dansk ret bruges til en teoretisk rekonceptualisering af reproduktive rettigheder.