08. marts 2018

Jura kombinerer kandidatuddannelse med job

Fra sommeren 2018 kan jurastuderende vælge at tage deres kandidatuddannelse over 4 år sideløbende med relevant beskæftigelse. Det sker med oprettelse af en ny erhvervskandidatuddannelse. For arbejdsmarkedet giver det mulighed for arbejdskraft, der med udgangspunkt i den nyeste forskning kan spille aktivt ind i problemløsningen i hverdagen. For de studerende betyder det, at de kan fastholde eller skabe en tilknytning til arbejdsmarkedet samtidig med at de får mulighed for at kombinere og afprøve den viden og de færdigheder og kompetencer, de udvikler i løbet af kandidatuddannelsen, hos en arbejdsgiver eller i egen virksomhed.

Uddannelsen har samme faglige indhold som cand.jur. Det nye er, at kandidatuddannelsen tages over 4 år og enten kombineres med et faglig relevant arbejde på mindst 25 timer om ugen eller som iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed. Virksomheden skal have et gyldigt cvr.nr. der enten A) har en årlig omsætning på minimum 200.000 kr. eller har fået tilført ekstern finansiering på minimum 200.000 kr. (f.eks. fra investor, lån, InnoBooster fra Innovationsfonden eller lignende) eller B) er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Kombineres kandidatuddannelsen med fagligt relevant arbejde i en virksomhed, skal de kandidatstuderende indgå som en integreret del af arbejdspladsen på lige fod med de øvrige fuldtidsansatte.

Læs mere om uddannelsen her.

Kontakt:
Professor og studieleder på kandidatuddannelsen Rasmus Feldthusen
Det Juridiske Fakultet
Mail: rasmus.kristian.feldthusen@jur.ku.dk
Mobil: 30 59 00 61

Specialkonsulent Astrid Kirstine Geertz Poulsen
Det Juridiske Fakultet
Mail: astrid.kirstine.poulsen@jur.ku.dk
Mobil: 93 56 50 08