31. august 2018

Clement Salung Petersen - ny professor i civilproces

Clement Salung Petersen tiltræder som professor i civilproces den 1. september 2018. 

Clement Salung Petersen blev cand.jur. fra Københavns Universitet i 2001 og advokat i 2004. Han har været ansat ved Det Juridiske Fakultet siden 2005, hvor han i 2008 opnåede ph.d.-graden på grundlag af en afhandling om retshåndhævelse af immaterialrettigheder. Han har efterfølgende opnået bred erfaring med forskning, undervisning og formidling inden for fagområdet civilproces, først som adjunkt og siden 2011 som lektor. Han har siden 2014 været fagleder for det obligatoriske fag ”Civilprocesret” på den juridiske kandidatuddannelse og særligt udpeget person til understøttelse af god videnskabelig praksis ved Det Juridiske Fakultet. Han er for tiden vejleder for to ph.d.-studerede.

Clement Salung Petersen er tilknyttet forskningscentret Center for Virksomhedsansvar (CEVIA), hvor han arbejder på et tværfagligt og kollektivt forskningsprojekt om de retlige implikationer af private governance, dvs. private aktørers varetagelse af regulerende, udøvende eller dømmende funktioner i samfundet. Hans primære forskningsinteresser angår de procesretlige spørgsmål, som opstår, når private governance som samfundsmæssigt fænomen i vores digitaliserede og globaliserede verden påvirker og udfordrer de nationale domstoles rolle og samspil med andre former for tvistløsning og retshåndhævelse.

Dekan Jacob Graff Nielsen glæder sig over udpegningen af Clement Salung Pedersen som professor i Civilproces: ”Civilproces er et vigtigt, obligatorisk fag på den juridiske kandidatuddannelse, og faget vedrører mange grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper i retssystemet. Udpegningen af Clement Salung Pedersen med hans omfattende forsknings- og undervisningsmæssige kompetencer udgør en vigtig styrkelse af faget.”