22. januar 2018

Bandekriminalitet

Justitsministeriet har anmodet Rigsadvokaten om at forberede en sådan sag efter grundlovens § 78 om opløsning af banden LTF. En sådan retssag vil skulle pådømmes ved iagttagelse af de ret krævende betingelser, der stilles til opløsning af en enhed, der i juridisk forstand må betegnes som en forening. Det fortjener derfor en overvejelse, om lovgivningen kan indrettes mere direkte på, hvad enkeltpersoner foretager sig i tilknytning til en bandegruppering. Der er allerede indført lovgivning om forbud mod rockerborge, zoneforbud og opholdsforbud for bandemedlemmer, strafskærpelse for overtrædelser begået i forbindelse med bandeopgør, sektionering af bandemedlemmer i fængslerne, indskrænket adgang til prøveløsladelse, udgang, afsoning i fodlænke, mv. Desuden strækkes den almindelige lovgivning til det yderste for at få så mange som muligt fra bandemiljøet væk fra gaden – eller helt ud af landet. Så det kan godt lade sig gøre at føre bevis for indblanding i banderelateret kriminalitet. Det foreslås derfor at overjeve lovgivning, som udbygger selve det strafferetlige værn.

Det er bagvendt, at der først skal føres en prøvesag efter grundloven mod en enkelt bande med det betydelige tids- og ressourceforbrug og den usikkerhed, som det indebærer. Først efter prøvesagens afslutning kan der afhængigt af de konkrete omstændigheder indledes nye, omfattende og langstrakte sager mod andre grupper. Så hvorfor stirre sig blinde på spørgsmålet om opløsning af foreninger i stedet for at gå direkte til sagen med forbud mod at tilslutte sig, støtte, hverve nogen til eller at lade sig hverve til, at fremme eller at billige virksomheden for ”en gruppe eller sammenslutning”, der ”virker ved vold eller anden alvorlig kriminalitet”.

Video - Folketingets Retsudvalg - 18-02-2018 - Jørn Vestergaard indlæg 1 time og 45 minutter inde i optagelsen

Bandeforbud - Folketingets Retsudvalg - 18-02-2018 - Jørn Vestergaard - talepapir og noter (pdf)

Juraprofessor: Forbyd rockere og bander direkte med ny lov, Information 20. januar 2018. Artiklen er tilgængelig via Infomedia