Våbenhvilen mellem banderne er en ren tilståelsessag – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2017 > Våbenhvilen mellem ban...

20. november 2017

Våbenhvilen mellem banderne er en ren tilståelsessag

Ifølge grundloven skal foreninger opløses, hvis de ”virker ved vold”. I den forbindelse er det helt afgørende at kunne bevise, at de kriminelle aktiviteter foregår på vegne af organisationerne.

”Når banderne indgår en våbenhvile, er det jo en tilståelse af, at det er dem, der har ført krigen. Ellers giver en våbenhvile ingen mening. Dermed har de erkendt, at de som organisationer har virket ved vold,” siger Jørn Vestergaard.

”Anklagemyndigheden har i flere omgange påberåbt sig bevisproblemer. Det kan være svært at forstå, når man ser, hvad der foregår. Selvfølgelig vil det i nogle tilfælde være svært at bevise et medlemskab af en bande, men i andre tilfælde vil det jo være oplagt.”

”I bekæmpelsen af bandeproblemerne er der allerede lovgivet mere indirekte med bestemmelser om strafskærpelse for overtrædelser begået i forbindelse med bandeopgør, forbud mod rockerborge, visitationszoner osv.”

”Man har bandeafsnit i fængslerne, ligesom man har indskrænket prøveløsladelsen af bandemedlemmer. Når bevisproblemerne kan håndteres her, skulle det i rimeligt omfang også kunne lade sig gøre ved et forbud mod selve tilknytningen til en voldelig bande.”

”Det har i hvert fald en symbolværdi at forbyde en bande som Loyal to Familia. Det kan gøre det sværere for dem at rekruttere nye medlemmer.”

Nyheder i Altinget: