Ungdomssanktioner – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2017 > Ungdomssanktioner

18. oktober 2017

Ungdomssanktioner

Den særlige ungdomssanktion rejser problemer om elementær retssikkerhed og almindelig rimelighed. Som straf oplever de domfældte ofte ungdomssanktionen som uretfærdig. Som socialpædagogisk behandling har foranstaltningen ikke på sine egne præmisser vist sin berettigelse. Som socialretlig praksis udgør den et betydeligt indgreb i den individuelle frihed og personlige integritet. Som ansættelsesmæssig praktik repræsenterer den arbejdsvilkår, som kun de mest vedholdende ildsjæle kan stå model til gennem længere tid, hvis engagementet og jobtilfredsheden skal bevares.

Ungdomssanktionen er med rette blevet sammenlignet med sanktionen ungdomsfængsel, som i lyset af indgående overvejelser og anbefalinger fra sagkyndigt hold blev afskaffet i 1973. Argumenterne for at bevare ungdomssanktionen er på ingen måde stærkere end de synspunkter, som for et halvt århundrede siden blev fremført til forsvar for sanktionen ungdomsfængsel.

'Vi har glemt de unge i fængsel. De straffes hårdere end dem over 18 år' 16. oktober 2017 Information Sektion 1 Side 4. Artiklen er tilgængelig via Infomedia

Ungdomssanktioner – »socialpædagogisk behandling med et element af fastholdelse«  Af Jørn Vestergaard i KRIM 50 års kriminalpolitik: Resultater og visioner.