Preparing for a World Beyond Repair: Legal Responses to Foreseeable Climate Tragedy – ReFleCT – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2017 > Preparing for a World ...

23. juni 2017

Preparing for a World Beyond Repair: Legal Responses to Foreseeable Climate Tragedy – ReFleCT

Forskningsbevilling

FSE har bevilliget knap 2.6 mio. kr. til forskningsprojektet ReFleCT, der ledes af professor Morten Broberg. Projektet undersøger en bemærkelsesværdig ændring i den internationale klimaændringsregulering

Projektet Preparing for a World Beyond Repair: Legal Responses to Foreseeable Climate Tragedy – ReFleCT, undersøger en bemærkelsesværdig ændring i den internationale klimaændringsregulering.

Verdenssamfundet har tidligere bestræbt sig på at håndtere klimaændringerne ved dels at begrænse udledning af drivhusgasser og derved mindske fremtidige ændringer (”mitigation”) og dels at tilpasse samfundene de uundgåelige klimaændringer (”adaptation”).

Man er imidlertid blevet bevidst om, at der herudover er en tredje kategori af situationer, hvor begrænsning og tilpasning er utilstrækkeligt. Det gælder fx hvis et område bliver helt ubeboeligt pga. klimaændringer. I denne tredje kategori kan der blive tale om kompensation i bred forstand (”loss and damage”) eller støtte til klimaforårsaget migration.

Ny regulering af området
I takt med at verdenssamfundet har erkendt, at klimaændringer skaber situationer, der ikke altid kan håndteres ved hjælp af begrænsning og tilpasning, vedtages bindende internationale regler, der fokuserer på denne tredje kategori. Således vedtog FN’s klimatopmøde i Paris i december 2015 en retligt bindende ”loss and damage” bestemmelse, og i september 2016 vedtog FN’s medlemsstater ”New York-erklæring om forpligtelser i forhold til flygtninge og migranter”.

Som det første forskningsprojekt vil ReFLeCT gøre disse to nye internationale tiltag til genstand for samfundsvidenskabelig forskning.

Med denne bevilling bringer Det Juridiske Fakultet sig yderligere ind i den internationale frontforskning på klimaområdet, hvilket er særdeles glædeligt – både for de involverede forskere, men også for fakultetet som helhed"

- Prodekan for forskning Henrik Palmer Olsen


Foruden Morten Broberg ansættes Miriam Cullen sammen med en Ph.d.-studerende. Herudover vil Beatriz Romera også deltage i projektet.

FSE har i alt uddelt 21 bevillinger til forskningsprojekter med en samlet sum af 58 mio. kr. Listen over bevillinger kan ses her.