Kurser til bestyrelsesmedlemmer inden for den finansielle sektor – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2017 > Kurser til bestyrelses...

03. marts 2017

Kurser til bestyrelsesmedlemmer inden for den finansielle sektor

kurser

Professorer fra Det Juridiske Fakultet har sammen med CBS Bestyrelsesuddannelserne udviklet to grundkurser for bestyrelsesmedlemmer i hhv. penge- og realkreditinstitutter og pensions- og forsikringsselskaber. Kurserne er godkendt af Finanstilsynet.

Professor Linda Nielsen og professor Jesper Lau Hansen fra Det Juridiske Fakultet har i løbet af det seneste år samarbejdet med CBS Bestyrelsesuddannelserne, dvs. professorer fra CBS, bestyrelsesformænd og partner fra Kromann Reumert og EY om at udvikle to kurser, som skærper kompetencerne i bestyrelser inden for hhv. penge- og realkreditinstitutter og pensions- og forsikringsselskaber.

Siden årsskiftet har det været et lovkrav, at nyvalgte medlemmer af bestyrelser i finansielle virksomheder gennemfører en grunduddannelse ved en godkendt kursusudbyder. Opgaven med at udbyde disse kurser har CBS Bestyrelsesuddannelserne i samarbejde med Det Juridiske Fakultet påtaget sig. Det er ambitionen ikke blot at tilbyde den lovpligtige grunduddannelse, men også at inddrage de to institutioners omfattende erfaring med bestyrelsesuddannelse og viden om selvskabsledelse.

Kurserne henvender sig til både nye og erfarne bestyrelsesmedlemmer, som ønsker at styrke deres kompetencer inden for bestyrelsens væsentligste opgaver: værdiskabelse, strategi, forretningsmodel, direktionen, risikostyring, krisehåndtering samt samspil med ledelsen, ejere, myndigheder og interessenter i øvrigt.

Undervisningsteamet består af professorer fra Københavns Universitet og Copenhagen Business School i tæt samarbejde med rådgivere fra Kromann Reumert. EY samt erfarne bestyrelsesformænd og direktionsmedlemmer med bagrund fra den finansielle sektor.

Bestyrelsesarbejdet angribes dermed både fra et forsknings- og erfaringsbaseret synspunkt, hvilket sikrer, at deltagerne bliver klædt på til at håndtere komplekse bestyrelsesopgaver og dilemmaer i bestyrelsesarbejdet.

Kurserne vil vare 5 dage i alt fordelt ud over 6 måneder. Der afholdes 2 forløb om året for både Bank & Realkredit og Pension og Forsikring. Læs mere her.