Docent, ph.d. Kim Frost bevilliget 500.000 kr. af Grundejernes Investeringsfond til ph.d.-projekt – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2017 > Docent, ph.d. Kim Fros...

21. juni 2017

Docent, ph.d. Kim Frost bevilliget 500.000 kr. af Grundejernes Investeringsfond til ph.d.-projekt

Projektet skal, under titlen ”Retlig regulering af boligmarkedet – fælles hensyn og interesser”, analysere retstilstanden på det danske boligmarked inden for tre udvalgte områder: lejemarkedet, ejerboligmarkedet og andelsboligmarkedet. Målsætningen er blandt andet at identificere relevante, interesser og hensyn på de tre udvalgte områder.

Læs mere om Grundejernes Investeringsfond