Forfejlet kritik af Menneskerettighedsdomstolen – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2017 > Forfejlet kritik af Me...

31. oktober 2017

Forfejlet kritik af Menneskerettighedsdomstolen

Professor Jørn Vestergaard sammenholder i Politikens kronik Højesterets afvisning af at udlevere til rumænske fængsler med praksis ved EMD og EU-domstolen.

Ønsket om at kunne slippe af med kriminelle udlændinge indgår som et centralt tema i den aktuelle diskussion om udmøntningen af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, EMRK.

Det har fremkaldt harmdirrende reaktioner, at fængselsforholdene i Rumænien notorisk er så dårlige, at udlevering af eftersøgte kan være i strid med EMRK. Såvel statsministeren, justitsministeren som en række andre politikere fra forskellige partier har i stærke vendinger givet udtryk for frustration, efter at Højesteret den 31. maj i to sager afsagde kendelser om, at nogle rumænske statsborgere ikke kunne udleveres.

Det var Højesterets vurdering, at der forelå en reel risiko for, at fængselsopholdet i Rumænien i en del af tiden ville ske under forhold i strid med artikel 3 om umenneskelig eller nedværdigende behandling. Højesterets kendelser er imidlertid blevet overfortolket i den offentlige debat.

Afgørelserne er blevet taget til indtægt for, at der er noget galt med den måde EMRK fortolkes på af EMD. Denne opfattelse er der ikke grundlag for. Praksis ved EMD er på dette område yderst forsigtig og tilbageholdende. Der skal rigtig meget til, for at der statueres krænkelse af artikel 3.

Højesterets kendelser er også blevet udlagt på den måde, at der hermed er helt lukket af for udsendelse af kriminelle til Rumænien. Dette er på ingen måde tilfældet.

Politikens kronik 31-10-2017 Udlevering af efterlyste kriminelle via Infomedia
Af Jørn Vestergaard, professor i strafferet, Københavns Universitet

Tilgængelig via Infomedia