Byggeriet af Karen Blixens Plads er i gang – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2017 > Byggeriet af Karen Bli...

13. juli 2017

Byggeriet af Karen Blixens Plads er i gang

Etableringen af Karen Blixens Plads på Søndre Campus er i gang. Af sikkerhedshensyn sættes der hegn op om byggepladsen. Det vil bl.a. betyde, at området fra kanalen langs bygning 16 (ved Det Humanistiske Fakultet) til indgangen ved bygning 9 (ved Det Juridiske Fakultet) bliver indhegnet og afspærret som byggeplads. Det vil derfor ikke være muligt at benytte Det Juridiske Fakultets østindgang, som ligger ud til byggepladsen. Der er etableret midlertidig cykelparkering på ’trekantsgrunden’ ud mod Njalsgade.

Ledelinjerne for blinde og svagtseende langs bygningerne er påvirket af byggepladsen og vil blive fjernet. I byggeperioden er der handicapparkering på parkeringsarealerne a, c og d. Se kort under parkeringsforhold.

For overblik over det aflukkede område se kort nederst i denne nyhed.

I efteråret 2017 startes der op på betonstøbningen af den første af 3 store cykelbakker med en udvendig diameter på 36 m og 29 m indvendigt. Under bakkerne bliver der cykelparkering til i alt ca. 1.500 cykler. Der etableres cykelparkering til yderligere 600 cykler rundt om på pladsen. De vil ikke være overdækket. På bakkerne kan studerende, medarbejdere og besøgende tage en pause og nyde udsigten over pladsen. Den midlertidige cykelparkering som tidligere har ligget på pladsen er flyttet hen på græsarealet mellem Ramlaen og Njalsgade.

Byggeriet er planlagt under hensyn til studerende og ansatte, fx tages der særlige hensyn for at begrænse støj i eksamensperioderne. Det er selvfølgelig svært helt at undgå gener under så stort et bygningsarbejde, men der vil løbende være opmærksomhed på at mindske og afværge generne mest muligt frem til afslutningen af byggeriet ultimo 2018.

Under hele etableringsforløbet vil der være adgang til biblioteket.

Budgettet for Karen Blixens Plads er i alt ca. 80 mio. kr. Københavns Universitet har modtaget en donation fra A.P. Møller Fonden på 65 mio. kr. til medfinansiering af projektet. EKJ Rådgivende Ingeniører er totalrådgiver på projektet, COBE er arkitekt, og CN3 Rådgivende Ingeniører er underrådgiver. Bygningsstyrelsen forventer at etableringen af torvet vil vare indtil årsskiftet 17/18.