Juridisk forskning skal løse samfundsudfordringer – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2016 > Juridisk forskning ska...

18. marts 2016

Juridisk forskning skal løse samfundsudfordringer

JURA hjemtager 2 ud af i alt 12 bevillinger

Adjunkt Karina Kim Egholm Elgaard og videnskabelig assistent ph.d. Knud Wallberg har hver modtaget en postdoc-bevilling fra Det Frie Forskningsråd indenfor området Samfund og Erhverv (FSE). Bevillingerne, som hver lyder på ca. 1,5 mio. kr., dækker hhv. et treårigt og et toårigt forskningsprojekt.

Juridisk forskning sætter samfundets udfordringer under lup

Fælles for Karina og Knuds projekter er, at de adresserer konkrete problemer i samfundet og kommer med forslag til, hvordan man gennem lovændringer kan løse dem. Med projektet Combating Tax Avoidance and Protecting the Internal Market - EU VAT Grouping (COMBAT) vil Karina Kim Egholm Elgaard analysere og sammenligne fællesregistreringsreglerne for moms i 6 EU-lande:

Karina Kim Egholm Elgaard

”Et af målene med mit projekt er at mindske mulighederne for momsunddragelse i Danmark og resten af EU. Momsunddragelse er et alvorligt samfundsøkonomisk problem. I 2012 udgjorde momsgabet, dvs. forskellen mellem teoretisk beregnet momsindtægt og faktisk opkrævet moms, ca. 15 mia. kr. i Danmark og ca. 1.328 mia. kr. på EU-plan. Projektet skal munde ud i konkrete forslag til ændringer af EU-regler med henblik på at bekæmpe momsunddragelse.”

Knud Wallbergs projekt Removing illicit products from online marketplaces: Private enforcement tools as alternatives to court actions omhandler de voksende problemer med ulovlige produkter, fx piratkopieret software, varemærkeforfalsket tøj og ulovlig medicin, som handles online på digitale markedspladser som eBay, Alibaba og Trendsales. I projektet vil han analysere de særlige klagesystemer (”notice and takedown”), som bruges til at mindske den online handel men ulovlige produkter, for at kunne vurdere om de eksisterende klagesystemer fungerer tilstrækkeligt og opfylder de grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper.

Knud Wallberg

Knud Wallbergs forklarer: ”Der handles for enorme summer online. Bare i første halvdel af 2015 blev der i Danmark brugt 43,7 mia. kr. på online-handel. Men samtidig med at online-handlen vokser, sker der også en vækst i handlen med ulovlige produkter, og det har negative konsekvenser for de firmaer der bliver kopieret, de kunder som snydes og samfundet som helhed, der mister arbejdspladser og innovationskraft. Det er derfor essentielt, at handlen med ulovlige produkter minimeres, og det sker kun, hvis systemet som håndterer klagerne fungerer som det skal.”

Karina Kim Egholm Elgaard og Knud Wallberg starter begge deres postdoc projekter i løbet af foråret 2016.

Læs et resumé af de 2 projekter på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.