Det Juridiske Fakultet er partner i den interregionale klimasatsning 'Smart Cities Accelerator' – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2016 > Det Juridiske Fakultet...

10. oktober 2016

Det Juridiske Fakultet er partner i den interregionale klimasatsning 'Smart Cities Accelerator'

Lektor Anita Rønne deltager i forskningsprojekt, som vil øge andelen af vedvarende energi i Øresundsregionen

Sammen med ni andre danske og svenske forskningsinstitutioner og kommuner, er lektor Anita Rønne fra Det Juridiske Fakultet partner i projektet Smart Cities Accelerator. Projektet har et samlet budget på 48 millioner, hvor de 24 millioner kr. kommer fra den Europæiske Regionale Udviklingsfond (Interreg). Projektet fokuserer på øget anvendelse af bæredygtige og vedvarende energikilder i energisystemerne i Øresundsregionen, og koordineres af Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Formålet med Smart Cities Accelerator er at øge andelen af vedvarende energi i Øresundsregionen. Projektet indebærer et tværvidenskabeligt samarbejde omkring udvikling af metoder og teknikker for mere holdbare og bæredygtige energiforsyningsløsninger.  Derudover vil de intelligente værktøjer sikre en bedre udnyttelse af data fra energisystemerne i relation til bl.a. bruger-adfærd og lovgivning. Projektet foregår i tæt samspil mellem byer, universiteter og førende internationale virksomheder. Alle deltagere arbejder mod det fælles mål at skabe en effektiv og klimavenlig kobling mellem vand-, vind-, gas og solenergi.

Anita Rønnes rolle i projektet bliver at afdække de juridiske barrierer og mangler, der findes i regelsystemerne i både Danmark og Sverige. Hun har omfattende viden om og erfaring med energiretlige udfordringer, der relaterer sig til en klimavenlig transformation af energisystemet. Hendes tidligere forskning omfatter bl.a. sammenlignende analyser på såvel europæisk som internationalt niveau af de regulatoriske instrumenter, der både kan støtte og hindre integration af vedvarende energi i det konventionelle energisystem og i udviklingen af smarte energiløsninger, herunder Smart Grid.

Projektet har en varighed på 3 år med start 1. september 2016.

Læs mere om projektet