Robust mandat – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2016 > Robust mandat

06. juni 2016

Robust mandat

Robust mandat – juridiske udfordringer ved danske militære missioner i det 21. århundrede

To af fakultetets professorer bidrager til ny bog om juridiske udfordringer ved militære operationer

Professor Helle Krunke og forskningsstudent Jens Christian Dalsgaard redegør for den statsretlige regulering af, om Danmark kan gå i krig.

Professor Jørn Vestergaard har bidraget til udgivelsen med en kritisk gennemgang af de internationale, europæiske og danske regler om fremmedkrigere i terroristers tjeneste.

Tidlige var udsendelser af danske styrkebidrag fredsbevarende og med yderst begrænset bemyndigelse til at anvende magt. I de senere år har de danske bidrag overvejende været udsendt til konflikter, hvor der var egentlige kamphandlinger og med et mandat til magtanvendelse. Dette omtales ofte som et »robust mandat«, og begrebet symboliserer og italesætter meget koncist det skifte, som dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik har undergået.

Aktivismen har haft vidtrækkende betydning og konsekvenser, og juraen har på mange forskellige niveauer indtaget en central rolle i den danske indsats, en rolle for hvilken skiftet til missioner med et robust mandat har haft stor betydning. Formålet med udgivelsen er at identificere, belyse og drøfte de spørgsmål i forhold til dansk ret og folkeretten, der er opstået i løbet af de sidste godt tyve år som følge af Danmarks aktive bidrag til en række internationale militære operationer. Bogen er redigeret af seniorforsker Peter Vedel Kessing og senioranklager Andreas Laursen, der begge har været tilknyttet Det Juridiske Fakultet som undervisere gennem en årrække.

Læs mere om bogen