Mod og mening - aktuel udgivelse med bidrag fra JUR – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2016 > Mod og mening - aktuel...

19. december 2016

Mod og mening - aktuel udgivelse med bidrag fra JUR

Bogen Mod og mening er et hyldestskrift til Frederik Harhoff i forbindelse med hans fratrædelse fra stillingen som professor ved Syddansk Universitet. En række kolleger fra hans tidligere ansættelse ved Det Juridiske Fakultet har bidraget til udgivelsen.

Professor Peter Bulme skriver i bogen om ”Persondatas flugt over grænserne”.

Professor Carsten Henrichsen bidrager med en artikel om Irakkommissionen – ”Et essay om grundlaget for den danske krigsdeltagelse i Irak 2003-2007.

Professor Hanne Petersens bidrag handler om ”Lange ’krigsballetter’ – før og nu”.

Lektor Anita Rønne behandler emnet Grønland og energiressourcerne.

Professor Jørn Vestergaard bidrager med en redegørelse for internationale, europæiske og danske regler om fremmedkrigere i terroristers tjeneste.

Professor Vibeke Vindeløv skriver i bogen om domstole, retfærdighed og forsoning – en udfordrende konstellation.