Fhv. direktør, kommitteret ved Folketingets Ombudsmand, Jens Møller udnævnes til adjungeret professor – Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet > Nyheder > 2016 > Fhv. direktør, kommitt...

02. september 2016

Fhv. direktør, kommitteret ved Folketingets Ombudsmand, Jens Møller udnævnes til adjungeret professor

Fra den 1. september udnævnes Jens Møller til adjungeret professor i retsvidenskab ved Det Juridiske Fakultet for en 5-årig periode.

I september 2015 fratrådte Jens Møller stillingen som direktør hos Folketingets Ombudsmand og tiltrådte samtidig en stilling som kommitteret på deltid. Jens Møller kom til ombudsmandsinstitutionen i 1987 fra en stilling som kontorchef i Justitsministeriet. I 2004 fik han titel af direktør. Ved siden af stillingen som direktør har Jens Møller været formand for en række regeringsudvalg og kommissioner. Han har tillige været en meget produktiv juridisk forfatter og redaktør med en bred og anerkendt produktion inden for proces, offentlig ret og erstatningsret. Jens Møller har i en årrække virket som lektor ved Københavns Universitet.

Dekan for Det Juridiske Fakultet Jacob Graff Nielsen udtaler: ”Det er med glæde, at jeg byder velkommen til Jens Møller som adjungeret professor ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Jens Møller er en stor kapacitet inden for juraen og har opbygget et flot renomme gennem sit mangeårige virke inden for centraladministrationen, retsvæsenet, som medlem af og formand for en lang række nævn, råd og kommissioner samt ikke mindst hos Folketingets Ombudsmand. Han har sideløbende været tilknyttet universitetssektoren både som underviser og censor, og han har et fagligt bredt forfatterskab med sig, som har været med til at udvikle juraen. Professoradjungeringen af Jens Møller ved fakultetet vil utvivlsomt gavne de relevante forsknings- og uddannelsesmiljøer ved fakultetet.”

Jens Møller arbejder i øjeblikket med en nyskrivning af en omfattende kommentar til Lov om Erstatningsansvar og er medredaktør ved udarbejdelsen af en ny udgave af den store kommenterede ”grønne” Retsplejelov i 3 store bind. Han ser også frem til at blive inddraget i forskningscentrenes arbejde især indenfor offentlig ret, men også erstatningsret og retspleje.

Fredag den 28. oktober kl. 14.00 holder Jens Møller tiltrædelsesforelæsning under titlen Retliggørelse af humanisme? Forelæsningen afholdes på Det Juridiske Fakultet og fakultetet er efterfølgende vært ved en reception. Alle er velkomne.

Nærmere information om tiltrædelseslæsningen vil blive slået op snarest på denne side.